PÄRNUS LIIDETAKSE TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM KUTSEHARIDUSKESKUSEGA

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi hoone. Fotod: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavolikogu otsustas Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi (PTG) tegevuse 2022. aasta 31. augustist lõpetada, mittestatsionaarse põhi- ja üldkeskhariduse andmine jätkub Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (PKHK) loodavas üldhariduse osakonnas sama aasta 1. septembrist.

Täiskasvanute gümnaasium on linna-, kutsehariduskeskus riigikool. Kõik PTG õpilased saavad riigikoolis õpinguid jätkata sama õppekava järgi, mis oli nende õpingute aluseks täiskasvanute gümnaasiumis. Võimalik on õppida üksikaineid, omandada haridust e-õppes ja eksternina ning soovi korral võtta lisaks kutseõppe mooduleid või täiendada end erinevatel kursustel. Õppetööd on võimalik korraldada õhtuses ja hommikuses vahetuses ning nädalavahetusel.

Riigikoolis on täiskasvanute gümnaasiumi õpilastel võimalus kasutada õpilaskodu, sööklat ja teisi kooli pakutavaid lisavõimalusi (juuksur, autoremonditöökoda, jõusaal jpm). Linn vaatab aastaks 2022 üle ühistranspordi marsruudid ja ajad, et koolile oleks tagatud mugav juurdepääs, seda ka õhtusel ajal. Koolil on 210 parkimiskohta, võimla renoveerimise käigus on võimalik neid juurde luua.

Täiskasvanute gümnaasiumi maja edasist tulevikku pole veel otsustatud, kuid igal juhul kasutatakse seda hariduse andmiseks. Üks võimalusi on koondada sinna Ülejõe piirkonna hariduslike erivajadustega laste õpetamine, mis praegu toimub osaliselt rendipindadel.

Ligi pool täiskasvanute gümnaasiumi õpilastest elab teistes omavalitsustes. Kuna tegemist on regionaalse kooliga, mille õpilaste õpivõimalused ja -tingimused riigikoolis paranevad, pidas volikogu õigeks kool kutsehariduskeskusega liita.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap