PIRET PÄÄR PÄLVIS TÄNAVUSE PÄRIMUSKULTUURI PREEMIA TEOTUGI

Piret Päär. Foto erakogust

Laupäeval, 3. oktoobril kuulutas Eesti Folkloorinõukogu välja 2020. aasta pärimuskultuuri preemia Teotugi saaja. Auhinna pälvis jutuvestja, pärimuse koguja, talletaja ja vahendaja Piret Päär – suulise pärimuse elushoidmise, jutuvestmisvaldkonna arendamise ja isikliku eeskuju näitamise eest.

Preemia anti üle Lõikuspeol Pärimusmuusika Aidas.

Folkloorinõukogu auhinnaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust elu loomuliku osana, on teistele eeskujuks, innustajaks ning inspireerijaks. Selle auhinnaga toetatakse pärimuskultuurialaseid tegusid ja väärtustatakse juba tehtud tööd.

Pääri teadmised meie rahva lugudest ning legendidest, kommetest, müütidest, tabudest – päris ja muinasjutulistest lugudest, moodustavad ühe ülimalt harukordse teadmiste salve.

Maailmas, kus kaovad vanad uskumused, on oht kaduda ka rahvajuttudel. Tema väga isiklik lähenemine toob lood tänapäeva kuulajale lähemale ja tekitab poolehoidu meie oma pärimuse vastu. Piret Pääri koolitustelt on loendamatu hulk inimesi saanud innustust – märgates enda ümber lugusid ning mõistes nende kaudu elu tähendust.

Tema tegevuse tulemusena on Eestis tekkinud arvestatav inimeste ring, kes jutuvestmise oskust oma töös rakendavad ja jututraditsiooni, kui meie vaimse pärandi üht olulist väljendusvormi edasi kannavad.

Teotoe auhinda antakse tänavu välja neljandat korda. Varasemalt on auhinnaga pärjatud:


Teotugi 2017 – pärimusmuusik Lauri Õunapuu

Teotugi 2018 – Eesti kandlemängutraditsioonide hoidja ja arendaja Tuule Kann

Teotugi 2019 – lõõtspillimängija ja õpetaja Margus Põldsepp

Kandidaatide esitamine Teotoe auhinnale oli avalik, lõpliku otsuse tegi Eesti Folkloorinõukogu juhatus. Teotoe auhinnaks on tuhande euro suurune preemia, mille väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.

Eesti Folkloorinõukogu (EFN) valdkondliku keskseltsina on folklooriliikumise eestvedaja ja arendaja, kelle eesmärgiks on väärtustada pärimuskultuuri ja hoida selle järjepidevust.

KU päevatoimetaja