METSAMEELEAVALDUS PÄRNUS

Stella Martsoo juhib Isesesivuse väljakul toimuvat käramist. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Täna toimusid metsameeleavaldused kahekümne neljas kohas üle terve riigi, teiste paikade seas ka Pärnus Iseseisvuse väljakul.

Väljakule kogunenud mitmekümne silmapaari ees rullisid kaks naist lahti pika plakati, millele oli kirjutatud: „Mets ei ole RMK rahamasin, vaid aastakümneid tekkinud ökosüsteem”. Väiksemal plakatil öeldi: „Ära raiu meie kodu”. Ühel naisel oli seljal ja rinnal erinevate tekstide ja rohke teabega plakat, millelt võis lugeda, et laulurästa kodu on metsas. Lisaks: „Märka elu metsas”, „Heaperemehelik metsaomanik hoiab lindude pesitsemise ajal oma metsades raierahu”. Öeldi veel palju muudki.

Iseseisvuse väljakul peetud meeleavaldust juhtis Stella Martsoo, MTÜ Kaitseme Eesti Metsi vabatahtlik aktivist. Martsoo luges väljakule kogunenud inimestele kevadel valminud „Eesti metsapetitsiooni”, mille on koostanud looduskaitse organisatsioonid, aktivistid ja teadlased. Esimeste lausetega öeldakse: „Metsal on inimese jaoks ökoloogiline, majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline väärtus ning nende hüvede kasutamise vahel peab valitsema tasakaal. Praegu seda tasakaalu ei ole.” Täisteksti leiab ilmavõrgu aadressilt http://petitsioon.savetheforest.ee/. Tasakaalustatud metsandusele ülemineku esimesed viis sammu on petitsiooni koostajate seisukohalt järgmised: raiemahtude vähendamine jätkusuutlikule tasemele; metsamajandamine olgu loodushoidlik; raierahu nii riigi- kui erametsadesse; Eesti metsanduse juhtimise tulevik – Riigimetsa Majandamise Keskusest Riigimetsa Kaitse Keskuseks; mets on osa Eesti ja eestlase identiteedist.

Pikemalt kõneles ornitoloog Mati Kose, kelle arvates jätkub meil metsi kõigest kümnekonnaks aastaks, kui jätkub senisel kujul metsa majandamine.

Urmas Saard