PÄRNU LINNAVOLIKOGU ALGATAS TUULEPARGI ERIPLANEERINGU

Tuulikud. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavolikogu algatas Paikuse osavalda Põlendmaa küla lähedale kavandatava tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu eriplaneeringu ning selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise.

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja ala elektrituulikute pargi rajamiseks ja määrata tuulikupargi kommunikatsioonidele sobiv paigutus. Enefit Green AS kavandatava tuulikupargi hinnanguline suurus on 800 ha, sinna soovitakse püstitada kuni seitse tuulikut, mille kõrgus oleks kuni 290 meetrit. Lisaks on Metsagrupp OÜ esitanud taotluse eriplaneeringu algatamiseks Põlendmaa küla 4,82 km² suurusel alal, et rajada ettevõtte omandis olevatele kinnistutele tuulepark.

Ala, kus tuulikutele kohta otsima hakatakse, hõlmab Paikuse osavallast 113,7 km². Selle sisse jääb Põlendmaa küla ja osa Seljametsa külast.

Paikuse osavallakogu toetas planeeringu algatamist tingimustel, et eriplaneeringut koostades arvestatakse kehtivas üldplaneeringus seatud tingimusi ning analüüside koostamise käigus kaasatakse kohalik kogukond ja selgitatakse välja kogukonna arvamus.

KU päevatoimetaja