JÕGEVA VALD TUNNUSTAS KOROONA PROOVIDE TELGI JUURES ABISTANUD VABATAHTLIKKE

Vabatahtlik, inglise keele õpetaja Maive Kase. Foto: Marge Tasur

Möödunud nädalal tunnustas Jõgeva vallavalitsus spordikeskuse Virtus kohvikus vabatahtlikke, kes olid eriolukorras abiks inimeste juhendamisel mobiilse koroonaproovide võtmise telgi juures.

Vabatahtlikud said valla tänukirja ning märgi. “Tänu vabatahtlikele ning tihedale koostööle Päästeameti ja politseinikega on eriolukorraga hästi toime tuldud. Täname teid hooliva suhtumise ja abi eest. Tunnustan, et olite valmis tegutsema,“ ütles Jõgeva vallavanem Aare Olgo.


Vabatahtlike koordinaator abivallavanem Viktor Svjatõšev tänas südamest kõiki 19 inimest, kellega oli meeldiv koostööd teha ning kes olid nõus oma aega kogukonna hüvanguks panustama.


Koroonaproovide võtmise telk oli Jõgeval avatud kuu aega. Inimestelt võeti proove kolm korda nädalas. Kokku võeti proove 13 korral 322 inimeselt. Kuigi prooviandjate seas oli positiivse tulemuse saanuid, ei lisandunud Jõgeva maakonda statistika põhjal selle aja jooksul ühtegi uut haiget. Viimastel nädalatel oli Jõgevamaa testimise arvult 1000 elaniku kohta kuue edukama maakonna hulgas ning haigestunute poolest kolme viimase seas.


Jõgeva vallavalistus tänab koostöö eest arstikeskus Qvalitas meditsiinipersonali ja Jõgeva haigla juhti doktor Peep Põdderit.

Jaan Lukas