ERILOAGA MANIJALT SUURELE MAALE

Tänasest saab eriloa alusel Manija saarelt mandrile ja sealt tagasi saarele sõita viis inimest ööpäevas. Eriluba kehtib üks kord edasi-tagasi sõitmiseks ja see antakse inimesele personaalselt.

Vaade Munalaiu sadamast Manijale. Foto: Urmas Saard
Vaade Munalaiu sadamast Manijale. Foto: Urmas Saard

28. aprillist kuni 3. maini (kaasa arvatud) väljastatakse ööpäevas viis eriluba ainult Manija saarel püsivalt või ajutiselt elavatele või viibivatele isikutele.

Eriloa saamiseks tuleb saata Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Petersonile vabas vormis taotlus aadressil anu.peterson@parnu.ee. Taotlusesse tuleb kirja panna reisija nimi ja isikukood, sõidukuupäev(ad)- ning kellaajad ja põhjus eriloa väljastamiseks. Taotlused vaadatakse üle saabumise järjekorras ja esitatakse politsei- ja piirivalveametile (PPA).

„Kui PPA on eriloa väljastamiseks oma kinnituse andnud, saadetakse taotlejale liikumisloa saamise kohta kinnituskiri. Palume inimestel arvestada, et taotluse läbivaatamine võib võtta aega ja vastus ei pruugi tulla samal tööpäeval,“ selgitab Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson.

Need viis eriluba on mõeldud ainult Manilaid-Munalaid-Manilaid suunal liikumiseks, mitte aga mandrilt saarele ja siis tagasi mandrile sõitmiseks. „Suunal mandrilt saarele ja tagasi liikumise erilube menetleb PPA eraldi. Sellise eriloa saamiseks tuleb pöörduda otse PPA poole aadressil ppa@politsei.ee,“ ütleb Peterson.

Alates esmaspäevast, 4. maist kuni vabariigis kehtestatud eriolukorra lõpuni 17. maini (kaasa arvatud), saavad Manija saare ja mandri vahel vabalt liikuda inimesed, kellel on saarel rahvastikuregistri järgi alaline elukoht või on registreeritud lisa-aadress, näiteks suvekodu. Nendega koos võivad saarele sõita ka lähemad pereliikmed. Eriluba Manijale sõiduks või sealt lahkumiseks ei ole vaja taotleda.

Kõik teised, kes soovivad perioodil 4.-17.mai mandrilt saarele ja tagasi liikuda, peavad saarele minekuks endiselt PPAlt eriluba taotlema.

Alates 18. maist saavad Manija ja mandri vahelt vabalt liikuda kõik inimesed.

Rahvastikuregistri järgi on Manija saarel 45 elanikku, püsivalt elab saarel 30 inimest.

Print

 

 KU päevatoimetaja