Jõgevamaa aasta õppija Vaike Niklus: mida rohkem teed, seda rohkem jõuad

Põltsamaa vallas paiknev Kamari küla on jõudnud mitmekülgselt Eestimaa kaardile. Küla on pälvinud tunnustuse Eestimaa aasta küla, siin on korraldatud külapäevi ja avatud külaväravaid. Kohaliku seltsimaja ees äratab tähelepanu karismaatiline õnneliku kuke kuju, sümboliseerides Kamarit, kui hariduslembelist piirkonda, kus kunagi paiknes ka Sakala linnukasvatusmajand. Kamaris elab ja toimetab ka mõtteerk ja usin kogukonnategelane Vaike Niklus, kes täiskasvanu õppija nädala raames kuulutati Jõgevamaa aasta õppijaks 2019.

Jõgevamaa aasta õppija 2019 Vaike Niklus. Foto Evi Rohtla
Jõgevamaa aasta õppija 2019 Vaike Niklus. Foto: Evi Rohtla

[pullquote]Vaike on kogukonna hing, inimene, kellel on ääretult suured oskused, kogemused ja tahe teha[/pullquote]Erinevatel aladel tegus Vaike Niklus lõpetas tänavu Jõgevamaa Täiskasvanute keskkooli. „Õppida oli lahe, sest selle kooli õpetajad oskavad oma teadmisi ja oskusi hästi edasi anda. Lemmikaineks oli matemaatika nagu ka varasematel õpinguperioodidel. Õpitu üle arutasin ka noorema pojaga, kes gümnaasiumis samu aineid omandab,” rääkis Niklus.

„Mida rohkem teha, seda rohkem ka jõuab,” ütles Külauudistele Vaike Niklus, kes toimetab Kamari Haridusseltsi majas, juhendab mitmeid auhindu võitnud Kamari noorkotkaid ja kodutütreid, arendab koos kaasa Indrek Eensaluga Põltsamaa lähedal Kuningamäe terviseradasid, mis eriti populaarsed suusatajate hulgas.

Küsisin Kamari kandi kohaliku elu edendajalt ja Jõgevamaa ohvriabitöötajalt Rita Kaasikult: miks ta esitas Vaike Nikluse Jõgevamaa aasta õppija nominendiks? „Vaike on kogukonna hing, inimene, kellel on ääretult suured oskused, kogemused ja tahe teha,” vastas Kaasik. Samuti pakkus Vaike Niklust Jõgevamaa aasta õppijaks Jõgeva Täiskasvanute keskkooli teenekas õpetaja Maie Peda.

Järgides traditsiooni, et Täiskasvanud õppija nädala Jõgevamaa tunnustamissündmus toimub piirkonnas, kust valitud aasta õppija, toimus tänavune sündmus Kamari seltsimajas.

Õnnitlemas oli ka Kamari Haridusseltsi juhatuse liige Kalli Kadasik, kes luges ette omaloomingulise luuletuse, mis südamlikult ja mõneti huumorimeelselt võttis kokku Nikluse tegemised. Häid soove lausus Põltsamaa vallavanem Margus Möldri. Vaikega jagasid rõõmu tema ema Juta Nisu ja õde Birgit Nisu, kes õpib Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorraldust. Ta laulis tunnustamistseremoonial esinenud dueti koosseisus. „Vaikes on potentsiaali edasi õppida kõrgkoolis. Erialaks sobiks talle näiteks rahvuslik käsitöö,” arvas Kaasik.

Jõgevamaa aasta koolitaja 2019 Vahur Sepp. Foto Evi Rohtla
Jõgevamaa aasta koolitaja 2019 Vahur Sepp. Foto: Evi Rohtla

Mitmed haridusest lugupidavad jõgevamaalased pälvisid tunnustuse Jõgevamaa Aasta Õppija nominentidena. Egle Kivimägi Lustiverest lõpetas Jõgeva Täiskasvanute keskkooli, õppis Järvamaa Kutsehariduskeskuses hooldustööd. Ta pälvis tulevikku loova õppija eripreemia.

Varem raamatupidajana töötanud Veronika Obuhova asus tööle Mustvee linnaraamatukogusse raamatukoguhoidjana. Enne osales ta Eesti Rahvusraamatukogus korraldatud kursustel ja sai seal väga hästi hakkama eesti keeles õppimisega.

Sihikindla aasta õppija eripreemia pälvinud Jõgeva aleviku lasteaia abiõpetaja Veronika Pinka lõpetas Tartu Ülikooli kahel erialal alushariduse pedagoogi eri- ja sobitusrühma õpetajana ning haridustehnoloogina. Puurmani lasteaia direktor Imbi Sinimets lõpetas Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskoolis käsitöövaldkonna eriala. Diplomitöö koostas ta naiste mantlist ja rahvusliku mustriga seelikust koosnevast rõivakomplektist.

Amanda Timusk lõpetas Jõgeva Täiskasvanute keskkooli, õppeprotsessis kogus ta endale enesekindlust ja otsustamisjulgust. Timusk juhtis kooli õpilasesindust. Jõgevamaa 2019. aasta koolitajaks valitud Jõgevamaa Täiskasvanute keskkooli grand old lady, õpetaja Maie Pedat on iseloomustatud hoolivana, õpilassõbralikuna, rõõmsameelsena, koolitavate individuaalsust arvestavana ja nende arengut toetavana. Teda peetakse täiskasvanute keskkooli hingeks.

Sama tunnustusega väärtustati ka looduskoolitajat Vahur Seppa, kelle loengud ja õppekäigud metsa on oodatud ja hinnatud erinevate põlvkonna inimeste poolt. Tema juhtmõtteks on arusaam, et inimene pole maailmas ükski. Kolmandana sai Jõgevamaa aasta koolitajaks õpetaja Rita Sildnik, kes aastaid täiskasvanutele inglise keelt õpetanud.

Jõgevamaa aasta õpitegu 2019 on Mustvee koolide teadusklass, mis valmis 2018. aasta sügisel Innove meetme Klass + toel. Klass asub küll Mustvees, kuid looduasineid saavad õppimas käia kõigi Mustvee valla koolide lapsed. Teadusklassis on vahendeid nii füüsika, keemia kui bioloogia tundide läbiviimiseks.

Jõgevamaa aasta töötajasõbralikuma ettevõtte JKE Ehitus OÜ juhataja Marek Saksing ja TÕN hindamiskomisjoni liikmed Reet Kikkas, Leina Kreek ja Liia Lust. Foto Evi Rohtla
Jõgevamaa aasta töötajasõbralikuma ettevõtte JKE Ehitus OÜ juhataja Marek Saksing ja TÕN hindamiskomisjoni liikmed Reet Kikkas, Leina Kreek ja Liia Lust. Foto: Evi Rohtla

Jõgevamaa koolitussõbralikumas ettevõttes, Jõgeva valla firmas JKE Ehitus OÜ peetakse konkurentsis püsimisel oluliseks töötajate koolitust nii teoorias kui ka praktikas. Teadmisi ja oskusi aitab omandada ka töö kogu Eestis tuntud objektidel, näiteks hiljuti valminud Vinni spordihoone renoveerimisel. JKE Ehitus rajas kunagise tööstushoone baasil Jõgevale Uku Kivimaja, kus võimalused lubavad korraldada koolitusi nii ettevõtetel kui ka teistel soovijatel.

Täiskasvanu õppija nädala tunnustatud inimesed valis Jõgevamaal välja komisjon, mille esimeheks oli maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator Pille Tutt, liikmeteks Jõgeva Täiskasvanute keskkooli direktor Reet Kikkas, Jõgevamaa Kodukandi ühenduse juhatuse esimees Liia Lust ja Laiuse Käsitöötoa Kuldne Õlg eestvedaja Leina Kreek. Nemad juhtisid tänavust autasustamise tseremooniat, kus tänati päevakohaste esinduslike kingitustega ja tunnustusmeenetega, millel TÕN-i moto „Õnneks on vaja õppida”. Tänusõnad ja meened pälvisid ka hindamiskomisjoni liikmed ja nominentide esitajad.

Jaan Lukas