Eesti saab poliitikakujundamise Oscari

Homme, 16. oktoobril antakse Belgradis üle Eestile tunnustus Future Policy Award 2019 noori võimestava poliitika kujundamise eest. Auhinna võtavad vastu Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ja noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi.

Sindi gümnaasiumi noori on kasvatatud paljude aastate kestel poliitiliselt patriootlikus vaimus, mis on pälvinud haridusministeeriumi poolset tunnustavat hinnangut. Foto Urmas Saard
Sindi gümnaasiumi noori on kasvatatud paljude aastate kestel poliitiliselt patriootlikus vaimus, mis on pälvinud haridusministeeriumi poolset tunnustavat hinnangut. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Eestit tunnustatakse noorte ühiskondliku kaasamise ja osalusvõimaluste loomise eest[/pullquote]„See auhind, poliitikakujundamise Oscar, on kõigile Eesti noortele, noorsootöötajatele ja noorte heaks tegutsejatele,“ sõnas kantsler Mart Laidmets. „See on tunnustus Eesti riigile selle eest, et meie noortepoliitika on olnud teadmistepõhine, kaasav, süsteemne ja sealjuures ka tulemuslik – noorte elu on Eestis paremaks muutunud. Eesti noortepoliitika on teistele riikidele eeskujuks ja inspiratsiooniks – seda nii täna kehtiva kui tulevase noortevaldkonna arengukava näol,“ lisas Laidmets.

Eestit tunnustatakse noorte ühiskondliku kaasamise ja osalusvõimaluste loomise eest. Tunnustus on kehtivale noortevaldkonna arengukavale, mis pälvis hindamiskomisjoni tähelepanu. Eriliselt toodi esile noortevaldkonna ühtset ja koordineeritud tegevust noortele võrdsete võimaluste ja eneseteostuse tagamisel.

Koos Eestiga pälvivad tunnustuse Future Policy Awardi veel Euroopa Nõukogu noorte laialdase kaasamise eest ning Nepaal noorte õiguste tagamisel ja võimaluste laiendamisel. Tegemist on esimese korraga, kui Eesti Future Policy Awardi pälvis. Future Policy Award on kutsutud ellu, et tunnustada valitsuse poliitikaid, mis lahendavad ühiskonna kõige akuutsemaid kitsaskohti. Igal aastal tuuakse tunnustusega esile erinevaid valdkondi. Näiteks on tunnustatud riike naiste ja laste õiguste eest seismisel, aga ka põllumajandus-, metsandus-, liigirikkus- või toiduohutuse poliitikate eest.

Auhinnad antakse üle 141. parlamentidevahelise liidu (Inter-Parliamentary Union, IPU) kohtumisel Belgradis, Serbias. Tunnustuse annavad välja World Future Council (WFC), IPU ja ÜRO Arenguprogramm (United Nations Development Programme, UNDP), ÜRO peasekretäri noortesaadik, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) ja mõttekoda Youth Policy Labs. Auhinda antakse välja alates 2010. aastast.

Auhinna üleandmisest saab otseülekannet vaadata homme, 16. oktoobril kell 16.00 siin

Share via
Copy link
Powered by Social Snap