Võistluse „Pärnumaa parim õpilasfirma 2019” edukaimaks võistlejaks tunnistati Sinu Pliiats

Täna toimus TÜ Pärnu kolledžis järjekordne Pärnumaa parima õpilasfirma võistlus, millega innustati koolinoori osalema ettevõtlusõppes ja omandama praktilisi kogemusi õpilasfirma tegevuse kaudu.

Võistlus Pärnumaa parim õpilasfirma 2019 Pärnu kolledžis. Foto Urmas Saard
Võistlus “Pärnumaa parim õpilasfirma 2019” Pärnu kolledžis. Foto: Urmas Saard

Võistlusel lubati osaleda Pärnumaa gümnaasiumite ja kutsekoolide õpilastel, kelle asutatud õpilasfirma on tegutsenud käesoleval õppeaastal ning on kantud Junior Achievement Eesti õpilasfirmade nimestikku. Võistlust korraldasid Majandusõpetajate ainesektsioon, MTÜ Ettevõtlusharidus Selts, TÜ Pärnu kolledž ja SA Pärnumaa Arenduskeskus. Võistlusel hinnati nii õpilasfirmade aruannet kui oma toote või teenuse suulist esitlemist publikule ja žüriile. Õpilasfirmade vahelise võistluse ühe peakorraldaja TÜ Pärnu kolledži projektijuhi Mari Suurvälja selgitusel on õpilasfirma peamine eesmärk tegevuse kaudu õppimine. „Ma arvan, et tänase päeva jooksul saite te teha oma aastapikkuse õpilasfirma tegevusest päris hea kokkuvõtte,” ütles Suurväli.

Kõik õpilasfirmad esitasid paberkandjal trükitud aruanded kahes eksemplaris züriile enne tänast stendiesitluse algust. Aruande maksimaalne pikkus oli koos kirjelduste, graafikute ja tabelitega tervelt jumalatosin A4 lehte. Aruanne pidi sisaldama muu hulgas toote või teenuse kirjeldust, finantstulemuste kokkuvõtet, üldhinnangut õpilasfirma tegevusele, raamatupidamise lõpparuannet.

Aruandes soovitati kajastada ülevaadet õpilaste isiklikust ja kogu meeskonna arengust, õnnestumisi ja raskuste ületamist ning muud. Aruande kirjutasid õpilased ise. Hinnatavaks peeti originaalset lähenemist, mis ei kopeerinud eelmiste aastate aruandeid.

Zürii ees esinemiseks anti kolledži suures auditooriumis aega maksimaalselt 6 minutit. Esinejate rühma suurus oli kuni viis õpilast. Esinemisi võis illustreerida slaididega. Kümneliikmelist žüriid juhtis SA Pärnumaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht Viivika Vilja.

Hindamisel arvestati ettekande ülesehitust, toote või teenuse ideed, uudsust, sobivust, sisukust, visuaalseid materjale, arusaamist õpilasfirma tegevusest, meeskonnavaimu, originaalsust ja võimet rakendada õpitut uutes olukordades, aga ka valmisolekut esindada väärikalt Pärnumaa õpilasfirmasid konkurentsis.

Võistles tosin õpilasfirmat, kelle hulgas võitis esimese koha Pärnu ühisgümnaasiumi õpilasfirma Sinu Pliiats, koosseisus Triinu Lipp, Merko Aasaleht, Keimo Reimets, Lee Vanamölder, Rebecca Kaup. Õpilaste juhendaja on Mari Suurväli.

Teise koha vääriliseks hinnati Sütevaka humanitaargümnaasiumi õpilasfirma Patello. Elbe Metsatalu juhendamisel tegid head tööd õpilased Melody Nirk, Liisa Kesküla, Sandra-Stella Eilaste.

Kolmas koht läks samuti Pärnu ühisgümnaasiumile. Õpilasfirmasee Saunakristallid kuuluvad Andre Liin, Rolan Broberg, Aaron Eljas, Raido Sikk. Juhendaja on Mari Suurväli.

MTÜ Ettevõtlusharidus Seltsi eripreemia võitis Novus-Veteris. Õpilased: Kätlin Rändla, Mirkko Vatter, Jassi Villemson, Carina Aasa, Cris-Eric Laanemäe. Juhendaja taas Mari Suurväli, kelle sõnul pidasid päeva nii osalejad kui žürii õnnestunuks ja vajalikuks. „See oli hea võimalus mõõta oma teadmisi eakaaslastega ja seada edaspidiseks eesmärke oma tegemistes, nii arvasid õppurid- võistlejad,” lausus Suurväli.

Urmas Saard