Sindis Harmonie hoonega samastuv orginaal püsib veel püsti, aga kui kaua…

Käesoleval nädalal parandati Sindis Pärnu maantee ääres paikneva väga viletsas seisundis maja katust. Kunstiteadlase Leele Välja hinnangul on tegemist Eesti puitarhitektuuri ajaloos tähelepanuväärsel kohal oleva hoonega, mille analooge pole mujalt linnadest teada.

Sindis Pänu mnt 51 maja  lapitud katus. Foto Urmas Saard
Sindis Pänu mnt 51 maja lapitud katus. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Jääb üle vaid imetleda, mis hoiab näiliselt kivihunnikut meenutavat moodustist veel katuse harjal[/pullquote]„Põhja-Pärnumaa valla Revdeco OÜ ehitusmehed vahetasid mitmed lagunenud eterniittahvlid Pärnu mnt 51 maja katusel uute vastu välja, et peatada hoone jätkuvat vettimist,” teatas Külauudistele Jüri Puust, Tori valla majandusosakonna juhataja. 1840. aastal ehitatud hoonel oli algselt kivikatus. Stilistiliselt selgelt klassitsismi-sugemetaga hoone tunnistati 1998. aastal kultuurimälestiseks. Praegu kuulub hoone Tori vallale. Varem on Sindi linnavalitsus üritanud maja müüa. City 24.ee andmetel küsiti selle eest 51 000 eurot. Kahekorruselises hoones on 15 tuba ja 418.1 m² põrandapinda. Krundi suurus on 1403 m². Täiesti mahajäetud ilmega tühjalt seisev maja ei paku ostjatele huvi ja rikub linna ilmet.

Mõned aastad tagasi oma ekspertarvamust väljendanud Leele Välja on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo ja Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse- ja restaureerimise erialal. Tema sõnul oli hoone vaatluse ajal küll tehniliselt väga halvas seisundis, kuid visuaalsel hinnangul siiski mitte lootusetu. Praegu seda vist enam öelda ei saa, sest näiteks korstna kivide vahelt paistab valgus. Jääb üle vaid imetleda, mis hoiab näiliselt kivihunnikut meenutavat moodustist veel katuse harjal. On aja küsimus, millal kogu kupatus laiali vajub. Puitseinad toetuvad justkui otse pinnasele, mida mööda imendub vettimine kogu hoonesse.

„Stilistikas võib tõmmata paralleele ülevenemaaliste tüüpprojektidega, samas ei ole otseselt neist ühegagi seostatav,” kirjutas Leele Välja oma eksperthinnangus ja tõi mõneti hea näitena esile sealsamas lähedal paikneva analoogse hoone, mis asendati 100 % rekonstruktsiooniga.

Sindi muuseumi juhataja Heidi Vellend meenutas, et Pärnu mnt 53 puhul on tegemist omaaegse ametnike klubi Harmonie majaga. Antud juhul on eraomanik säilitanud küll originaalilähedase hoonekehandi, kuid siiski on tegemist puhtakujulise makettehitusega. Olgugi, et hoone taastati sisuliselt maketina, pälvis Roland Aron taastajana Sindi 2005. aasta inimese aunimetuse.

Urmas Saard

Samal teemal:

Sindi vabriku kanaliäärse hoone seina varing. Foto Urmas Saard

 

 

 

Sindi vabriku kanaliäärne hoone osa variseb

17 märtsil toimunud varing Sindi omaegses kalevivabrikus Foto Urmas Saard

 

 

 

Wöhrmanni omaaegse kalevivabriku hoonestus variseb