Jõgevamaal oodatakse ettepanekuid elukestva õppega seonduvaks tunnustamiseks

Traditsiooniliselt tunnustatakse ka tänavu Täiskasvanud õppija nädala raames igas maakonnas aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta õppijasõbralikku tööandjat ja aasta õpitegu. Nominentide välja pakkumised on oodatud kõigilt Jõgevamaa ettevõtetelt, asutustelt, kodanikeühendustelt, eraisikutelt.

Tanel Padar täiskasvanu õppesTäiskasvanu õppja nädala Jõgevamaa koordinaatori Pille Tuti sõnul saab kandidaate tunnustamiseks esitada kuni 31. maini. Esitamine toimub Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras veebilehel.

“Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, enesekindlust ning igapäeva elu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on aga inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et erinevate takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada. Samuti eeldab põhjalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi täiskasvanute koolitamine. Jõgevamaal on ligi paarikümne aasta vältel olnud mitmeid silmapaistvaid täiskasvanud õppijaid, täiskasvanute koolitajaid ja teisigi täiskasvanu õppele pühendujaid. Otsigem need enda hulgast üles ka tänavu. Varasemate laureaatidega saab tutvuda Andrase kodulehel, ” ütles Pille Tutt.

“Hindan täna veel rohkem neid inimesi, kes on taas õpingud ette võtnud. See nõuab eneseületust, kuid annab hiljem eluliselt suurema valiku- ja tegutsemisvabaduse. Mäletan selgelt kui raske oli alguses uuesti õppima hakata ja kui loomulik see nüüd tundub,” kutsub tunnustamisele muusik ja Eurovisiooni võitja Tanel Padar, kes samuti õpinguid täiskasvanu eas alustanud ja edukalt lõpule viinud.

Ela õppimise tarvis, õpi elamise tarvis!

Jaan Lukas