Toris kõneldi ajakirjanduse ja vallalehe tegemisest

Sauga noortekeskusesse kogunenud 30 Tori valla allasutuste töötajat said kolme ja poole tunni kestel üldharivaid teadmisi ajakirjandusest, nad püüdsid lahendada ülesandeid ja vastasid küsimustele, millest on abi eeskätt valla ajalehe tegemisel.

Rein Sikk teeb ajakirjanduslikku koolitust Tori valla inimestele Foto Urmas Saard
Rein Sikk teeb ajakirjanduslikku koolitust Tori valla inimestele. Foto: Urmas Saard

13. märtsil toimunud õppepäeva viis läbi ajakirjanik Rein Sikk, kes teinud sarnaseid koolitusi ajakirjanduse vallas juba alates käesoleva aastatuhande algusest saadik. Sikk on jaganud oma teadmisi Võrumaal toimunud kodanikuajakirjanduse konverentsil ja väga paljudel kordadel mujalgi. Kuna ta on toimetanud ka Kadrina vallalehte Kodukant, siis on tema teadmised hästi praktiliste kogemuste tõttu seda hinnatavamad.

[pullquote]18-leheküljeline väljaanne on Are kogukonna tõelise kodanike ühiskonna suurepärane näide[/pullquote]Seni nelja numbriga lugejate ette astunud Tori Valla Teataja asendab liitunud väiksemate omavalitsuste Sindi, Are, Sauga ja Tori kogukondade paberlehti. Uue ajalehe üks ülesandeid oleks seega erinevate kogukondade omavaheline sidumine. Ettepanekuid selle eesmärgi saavutamiseks esitati mitmeid. Näiteks persoonilood ja koduloolised artiklid.

Nende päevade sees ilmus ettevõtlike inimeste innukal tegutsemisel ka Are Kogukonna Häälekandja. Sikk ütles, et A4 formaadis 18-leheküljeline väljaanne on Are kogukonna tõelise kodanike ühiskonna suurepärane näide.

Keskne koht on uudistel. Veidi pikemate ülevaadete kõrval võiks leiduda rohkelt hästi lühikese tekstiga uudisnuppe, et valla elu saaks pidevalt võimalikult mitmekesiselt kajastatud. Sikk rääkis sellest, mis teeb sündmusest uudise. Et sõnum ületaks uudisekünnise, peab teade vastama mõnele kriteeriumile. Uudislikkuse mõõdupuul nimetas ta mõjukust, tähtsust ja kasulikkust nii ühiskonnale laiemalt kui ka kogukonnale. Oluline on erakordsuse esile toomine. Vähem tähtis pole ka geograafiline ja emotsionaalne lähedus. Mida lähemal juhtum aset leiab, seda olulisemaks see meie jaoks osutub. Võib tunduda kohatu näitena, aga just nii see tavaliselt on, et näiteks miljoni kaugel asuva näljahädas kannatava inimese mure läheb sageli vähem korda kui kodutänaval elava kassi heaolu. Silmas tuleb pidada päevakajalisust, sest mida enam asjast räägitakse, seda uudislikuma juhtumiga tegu on.

[pullquote]Lühidalt öeldes kirjutatakse uudise päisesse kõige peamisem osa teatest[/pullquote]Sikk lasi mõistatada, mis on uudise ja muinasjutu kirjutamisel erinev? Selguse mõttes joonistas ta tahvlile ühe kolmnurga teravikuga allapoole ja teise ülespoole. Taibukamad andsid kujunditele küll üsna tabava tähenduse, aga oodatud vastust pidi koolitaja siiski ise selgitama ja viirutas teravike vastaskülje serva tumedaks. Lühidalt öeldes kirjutatakse uudise päisesse kõige peamisem osa teatest. Seevastu muinasjutus ilmneb tähtsaim sõnum alles jutu lõpus.

Rohkete ülesannete seas näis ühe raksemaga tegu olevat viimase puhul. Sikk küsis, kuidas peaks reageerima kuuldusele, et Tartusse kavandatav tselluloositööstus tuleb hoopis Sinti. Koolitusel osalejate üksmeelsel arvamisel pälvis suurima heakskiidu ja tugeva aplausi Mart Tõnismäe, kes pakkus välja võimatult humoorika asjade käigu. Ka naljal võiks kogukonna lehes leiduda oma koht.

Aga küsimusi sooviti esitada veel ka siis, kui Sikk oli valmis koolipäevale joont alla tõmbama. Tunti huvi, kui palju on riigi ametkondadel õigust kohustada mingite materjalide avaldamiseks valla lehes? Sikk vastas, et keegi ei saa kohustada vallalehte avaldama materjale, mida ei peeta vajalikuks.

Urmas Saard

Samal teemal:

Tori Valla Teataja esimene number Foto Urmas Saard

 

 

 

Teisipäeval potsatab esimene Tori Valla Teataja postkastidesse

Foto Urmas Saard

 

 

 

Soovituslikke nimetusi Tori uuele ajalehele

Sindi Sõnumid Sindi muuseumis Foto Urmas Saard

 

 

 

Uue alguse ootuses