Oskuste aasta toob fookusesse kutseoskused

OutlookEmoji-1482333315422_OA_KH_jalus_koos.jpgKutseoskuste, meisterlikkuse ja elukestva õppe väärtustamiseks Eesti ühiskonnas tähistatakse 2017. aastat kui oskuste aastat ning nii Harjumaal kui ka mujal üle Eesti toimub palju kutseharidusega seotud tegevusi.

Täpsemat ülevaadet oskuste aasta sündmustest saab vaadata veebilehel www.oskusteaasta.ee. Kalender täieneb üritustega pidevalt.

Tallinnas asuvad kutsekoolid pakuvad võimalust elada kaasa erinevatele kutsemeistrivõistlustele. Tallinna Ehituskoolis toimub juba jaanuari teises pooles ehituseriala õppurite mõõduvõtt KelluSkills ning veebruari alguses pakuvad põnevat kaasaelamist Tallinna Teeninduskooli kolmandad koolisisesed meistrivõistlused kõikide valdkondade õpilastele. TTÜ Mektory Tehnoloogiakool ja Swedbank korraldavad koos kõigi kooliastmete ja ka kutsekooli õpilastele mõeldud äriideede konkursi Bright Minds, mille auhinnafond on 9000 eurot.

Paljud üritused on üle-eestilised. Nii korraldab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit koostöös haridus- ja teadusministeeriumi ning Tagasi Kooli projektiga projekti „Kõik on IT“ raames märtsis üle Eesti 100 koolitundi. Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab aprillis veebipõhise metsaviktoriini. Mai alguses toimub Tallinnas erinevaid erialasid koondav üleriigiline kutsemeistrivõistlus Noor Meister, mis tutvustab kutseõppealasid ning annab võimaluse noortele oma oskuste võrdlemiseks. 2015. aasta haridusteo tiitli võitnud Räpina Aianduskool korraldab populaarset taimeprojekti „Sõprusetera“ ka sel aastal.

Oskuste aasta eesmärgiks on julgustada ja innustada nii noori kui täiskasvanuid kutseõppes õppima ja praktilisi erialasid omandama. Tõstame ausse oskused, mis aitavad kiirelt muutuvas maailmas kohaneda ja oma tööd edukalt teha.

Oskused on hinnas

Kutseoskused on Eesti ühiskonnas aastatega järjest rohkem hinda läinud, seda nii palganumbri kui ka ühiskondliku suhtumise mõttes. Viimasel ajal kostab aina kasvavat nurinat selle kohta, et Eesti ettevõtete ja majanduse arengu peamiseks takistuseks on oskustöötajate puudus. Seega on noortel igati põhjust vaadata meie kutsekoolide poole, sest neist saab hariduse ja ameti, mis ei jäta tööturul hätta. Sel aastal valmivad kutsekoolidel ka virtuaalsed tutvustustuurid, mis annavad veebis ülevaate koolis pakutavast.

Ehkki paljusid tänapäevaseid töid hakkavad tulevikus tegema masinad ja paljudel töökohtadel hakkavad töötama robotid, peab keegi need infotehnoloogiliselt keerulised masinad ja robotid välja mõtlema, valmistama, seadistama ja hooldama. Selleks on vaja väljaõppinud meistreid, kes seda oskavad. Nende töö eeldab väga häid IT-teadmisi, sest tänaseid masinaid juhivad arvutid, mille peavad programmeerima inimesed.

Oskuste aasta eesmärgiks on julgustada ja innustada nii noori kui täiskasvanuid kutseõppes õppima ja praktilisi erialasid omandama. Soovime tugevdada hoiakut, et praktilised oskused on väärtuslikud ja ei jäta elus hätta. Aasta jooksul toimub üle Eesti hulgaliselt üritusi, mille käigus kutsekoolid tutvustavad oma tegevusi, paljud neist on suunatud üldhariduskoolide õpilastele ja õpetajatele.

Oskuste aasta idee kutsus ellu Haridus- ja Teadusministeerium ning teema-aastat juhib sihtasutus Innove, kes teeb tihedat koostööd kutseõppeasutuste, Eesti Tööandjate Keskliidu ja mitmete teiste koostööpartneritega. Aasta jooksul toimub üle Eesti hulgaliselt üritusi, mille käigus kutsekoolid tutvustavad oma tegevusi, paljud neist on suunatud üldhariduskoolide õpilastele ja õpetajatele.