Asutakse vähendama plastprügi Läänemeres

image003(3)Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) osaleb koostöös Tallinna keskkonnaametiga projektis “BLASTIC – plastijäätmete teekond Läänemerre”, mille eesmärk on mereprügi ja eelkõige plastijäätmete vähendamine ja vältimine Läänemeres ning selle kaudu elu- ja looduskeskkonnale negatiivse mõju vähendamine.

Igal aastal satub maailma meredesse ja ookeanidesse umbes kümme miljonit tonni prahti. Plast, eeskätt plastist pakendijäätmed, nagu joogipudelid ja ühekordsed kilekotid moodustab mereprahist 80 protsenti ning laguneb merekeskkonnas sadu aastaid. Plastist mereprügi näol ei ole tegemist ainult suurte ookeanide probleemiga vaid plastijäätmete vähendamisega tuleb tegeleda ka Läänemeres, millele algav BLASTICu projekt ongi suunatud.

Mereprahil on negatiivne mõju nii keskkonnale, majandusele kui ka inimestele. Praht kahjustab merekeskkonna seisundit ja mereloomi, kes neelavad mereprügi alla ja takerduvad prahti. Lisaks jõuavad mõned regulaarselt plasti alla neelavad kalaliigid ka meie toidulauale, mis seab ohtu inimeste tervise. Peale keskkonnakulude kaasnevad mereprahiga ka sotsiaal-majanduslikud kulud, mis mõjutavad peamiselt rannikualade kogukondi. Näiteks selleks et suurendada turistide silmis supluskohtade atraktiivsust, peavad paljud kogukonnad kulutama suuri summasid rannapiirkondade puhastamisele.

Plast jõuab Läänemerre enamasti maismaalt, eriti Läänemere ümbruses asuvatest suurlinnadest. Seetõttu on väga oluline rakendada abinõusid prügi tekke vähendamiseks, enne kui praht merre jõuab. Siin mängivad olulist rolli kohalikud omavalitsused.

BLASTICu projekti käigus uuritakse, kuidas linnaaladel tekkinud plastijäätmed Läänemerre satuvad ning mereprahiks saavad. Lisaks töötatakse välja seiremetoodika merre sattunud plastprügi jälgimiseks. Kogutud andmete põhjal koostatakse koostöös Läänemere-äärsete omavalitsustega, sealhulgas Tallinna linnaga, tegevuskavad, mis aitavad mereprügi vähendada ja vältida. Lähemalt uuritakse ka plastijäätmete ning mikroplasti võimalikku mõju, sealhulgas toksilisi mõjusid keskkonnale ja inimestele.

Projekti rahastab Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fondi INTERREG Kesk-Läänemere programm, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tallinna linn. Projekt BLASTIC kestab 2018. aasta lõpuni.

Projekti on kaasatud uurimisasutused – Rootsi Keskkonnauuringute Instituut (IVL), Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn), Soome Keskkonnainstituut (SYKE); merekeskkonna vabaühendused – Keep the Archipelago Tidy Association (Turu), Fee Latvia (Riia), Keep Sweden Tidy (Stockholm) ning kohalikud omavalitsused – Turu ja Tallinna linn.

BLASTIC avakoosolek toimus 21. aprillil 2016 Tallinn Seaport Hotellis. Projekti veebileht on www.blastic.eu.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap