Jõgevamaa kodanikuühenduste tublid tegemised said tunnustatud

Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse aseesimees Pille Tutt, Jõgevamaa Sädeinimene Evi Rohtla ja Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse esimees Liia Lust. Foto: Vahur Kukk
Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse aseesimees Pille Tutt, Jõgevamaa Sädeinimene Evi Rohtla ja Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse esimees Liia Lust. Foto: Vahur Kukk

Palamuse rahvamajas toimunud üle-eestilise ühisnädala tunnustamistseremoonial kuulutas  Jõgevamaa Kodukandiühendus selle aasta sädeinimeseks Põltsamaa vallas tegutseva Adavere Mõisaseltsi projektijuhi Evi Rohtla, kes organiseerib huvitegevust erinevatele põlvkondadele ja tunneb rõõmu rahvatantsuhuvi tugevnemisest kodukandis.

Tunnustuse Jõgevamaa Sädeinimene 2015 saanud Evi Rohtla on kultuuritöö eestvedajaks Adaveres. Rohtla nimetas käesolevat aastat Adavere Mõisa Seltsi jaoks suuresti rahvatantsu edendamise aastaks. “Kui juba aastakümneid pole Adaveres olnud täiskasvanute tantsurühmi, siis praeguseks on neid meil juba kaks. 2014 alustas tegevust ka vanaemade tantsurühm Senta Bergmanni ja nooremate naiste tantsurühm Karin Uusküla juhendamisel.“

Adaverelaseks sai Evi Rohtla 2006. aastal, kui otsiti töötajat kohalikku vabaajakeskusesse, mis paikneb endises lasteaiahoones. „Selles majas käib koos ka eakate jututuba, kooliõpilasi ühendav 4 H klubi, tegeletakse kangastelgedel kudumisega, teadmisi ja oskusi omandatakse ka tasulistes töötubades,“ ütleb ta.

Evi Rohtla tunneb rõõmu ka Adavere ja selle ümbruse noorte aktiivse kaasalöömise üle erinevatel sündmustel.Mitmekülgse naise enda hobideks on metsasarvemängimine Põltsamaa linnaorkestris, käsitöö, toiduvalmistamine ja viimasel ajal on ta hakanud ise ka rahvatantsu harrastama.

Parimad Jõgevamaa kodanikuühendused ja nende tegemised

Kodanikuühenduste parimaks projektiks valiti Sadala hoolekandeühingu ettevõtmine “Euroopa ei hirmuta”, mille raames rajati külakeskustesse hernehirmutiste teemapark. Hernehirmutiste teemapargis esindas iga kuju ühte kahekümne kaheksast Euroopa Liidu liikmesriigist, näiteks saam põhjapõdraga Soomet, Pipi Rootsit, flamenkotantsija Hispaaniat, hitimees Eestit jne. Hernehirmutiste ülesseadmisel oli hea koostöö kohalike maaomanikega. Sadalasse paigaldati ka suunaviit, mis näitab vahemaid kõikide Euroopa Liidu riikide pealinnade vahel. “Euroopa ei hirmuta” teostajateks olid seitseteist piirkonna noort, projektijuhiks Liisa Katt ja projekti mentoriks Valdi Reinas.

„Vahva oli tõdeda, et hernehirmutiste teemapargist vaimustusid eriti lapsed. Nad uudistasid hernehirmutisi koos emade, isade, vanaemade ja vanaisadega. Avardus Euroopa-teemaline silmaring: igat riiki sümboliseeriva hernehirmutise juures paikneval infotahvlil olid olulisemad faktid selle riigi kohta,“ märkis MTÜ Sadala Hooldekandeühingu eestvedaja Luule Väin.

Jõgevamaa parimaks kodanikuühenduseks kuulutati Peipsi-äärses Pala vallas tegutsev Assikvere haridusselts. “Suurimaks kordaminekuks käesoleval aastal võib pidada Assikveret tutvustava raamatu valmissaamist ja trükivärskena lugejateni jõudmist,” ütles seltsi eestvedaja, kauaaegne kooliõpetaja Helgi Vaga. “Assikveres korraldatakse kümnendat aastat folklooripäeva, tegutseb külateater ja rahvatantsurühm. Külast on võrsunud Eesti üks armastatumaid poetesse Anna Haava, kellele on haridusseltsi majja rajatud mälestustuba.”

Tunnustuse Jõgevamaa Aasta kodanik pälvis Pajusi valla põllumajandusettevõtja, kunagiste põllutöötraditsioonide (rehepeks jm) tutvustaja ja populaarne akordionimängija Lembit Paal.

Parimaks kodanikuühenduse toetajaks valiti sai Pajusi vallavalitsus eesotsas vallavanem Reet Aleviga.

Ühisnädala tunnustamistseremoonial autasustasid kodanikuühiskonna edukamaid tegijaid Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev, Jõgevamaa Arendus- ja ja Ettevõtluskeskuse juhataja Marve Millend, Jõgevamaa Kodukandiühenduse esimees Liia Lust ja aseesimees Pille Tutt. Ürituse korraldas Jõgevamaa Arendus- ja ettevõtluskeskuse mittetulundusühingute konsultant Kersti Kurvits.

Jaan Lukas