Riigikonservid toodab Maag, liha tuleb Rakverelt

Maaeluministeerium kooskõlastas ASiga Maag Konservitööstus esimese lihatarne tingimused riigi tegevusvarusse ostetavate sealihakonservide valmistamiseks. Vajamineva sealiha võib konkursi tulemusel tarnida AS HKScan Estonia.

ASi Maag Konservitööstus korraldatud konkursil osales neli pakkujat, madalama hinna alusel võitis AS HKScan Estonia (tuntud rohkem Rakvere lihakombinaadina). Tarnitava sealiha kogus on vastavalt konservitööstuse töötlemisvõimsusele 25 tonni ning sellest riigi tegevusvarusse ostetavate sealihakonservide tükihinnaks kujuneb koos käibemaksuga eeldatavalt 1,07 eurot.

Enam kui 96 000 konservist koosnev esimene partii valmib ja antakse maaeluministeeriumile üle 16. novembriks. Esialgne konservide tootmisplaan on koostatud kuueks nädalaks. AS Maag Konservitööstus ostab liha sealihakonservide valmistamiseks kord nädalas konkursiga madalama hinna alusel.

Konservid valmistatakse seakatku leviku piiramiseks Euroopa Liidu poolt kehtestatud III tsoonist pärinevate sigade lihast. Konservid valmistatakse täiesti tervete sigade lihast.

Taustaks:

· Vabariigi valitsus otsustas 29. oktoobril toimunud istungil eraldada riigi tegevusvarusse sealihakonservide soetamiseks 1,78 miljonit eurot.

· III tsooni liha kasutamist riigi toiduvaru konservide valmistamiseks on soovinud põllumeeste esindusorganisatsioonid, et stabiliseerida kitsendustega seakatkupiirkonnast pärineva sealiha turgu, kus paljudel seakasvatajatel tekkis probleem sigade realiseerimisega.

· Konservide valmistaja leidmiseks toimus väljakuulutamata läbirääkimistega hange, mille tulemusel tunnistati edukaks AS Maag Konservitööstuse pakkumus. AS Maag Konservitööstus on ainus III tsoonist pärineva sealiha töötlemiseks tunnustatud konservitööstus Eestis.

· Esialgne konservide tootmise plaan on koostatud kuueks nädalaks, misjärel vaadatakse eelarveline raha üle ning pikendatakse lepingut vastavalt vajadusele. AS Maag Konservitööstus ostab liha sealihakonservide valmistamiseks kord nädalas konkursiga madalama hinna alusel.

· Sealihakonserve on esialgu plaanis hoiustada riigi füüsilise tegevusvaruna 2016. aasta lõpuni ning seejärel on neid võimalik müüa, anda üle kaitseväele või jagada puudust kannatavatele inimestele sotsiaalabi meetmete kaudu.

· Konservide valmistamiseks kasutatav liha pärineb seakatku leviku piiramiseks Euroopa Liidu poolt Eestis kehtestatud III tsoonis kasvanud tervetelt sigadelt, kes on enne tapamajja saatmist läbinud veterinaarkontrolli ning uuritud sigade Aafrika katku välistamiseks.

· Inimestele sigade katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab järgima ettenähtud bioohutusmeetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

· Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee . Küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonil 605 4750. Jooksvat infot edastatakse veterinaar- ja toiduameti Twitteri kontol https://twitter.com/VTA_agri

Share via
Copy link
Powered by Social Snap