Noortekonverentsil tunnustati Põlvamaa parimaid noorsootöö valdkonnas

Põlvamaa aasta noorsootöötaja koolis autasu pälvinud Põlva ühisgümnaasiumi huvijuht Annika Ladva.
Põlvamaa aasta noorsootöötaja koolis autasu pälvinud Põlva ühisgümnaasiumi huvijuht Annika Ladva.

Täna, 5. novembril toimunud Põlvamaa noortekonverentsil “Mis vaevab noorte südant?” tunnustati Põlvamaa noorsootöö valdkonna 2015. aasta parimaid. Sellel aastal jagati autasud välja kuues kategoorias.

Aasta sündmuseks noorsootöös on teadusklassi “Avastades avatuks” avamine , mille eesmärgiks on tuua põnev teadusharidus Põlvamaa laste ja noorte juurde. Teadusklass avati sel aastal esmakordselt Räpinas toimunud Teadlaste Öö festivali raames ning see jätkab perioodiliselt tegutsemist. Teadusklassi eestvedajaks on Ketriin Paabo MTÜ-st Vabaajaklubi Toushi, kes on ise mitme teadusala magister ja omab kontakte Eesti tippteadlaste seas ning teeb koostööd Tartu Teaduskooli ja Tartu ülikooliga. Paabo oli konverentsil ka üheks esinejaks ning rääkis noortele liikumise ja tervisliku toitumise olulisusest.

Põlvamaa aasta noortekeskuse töötaja autasu pälvinud Värska Avatud Noortekeskuse juhataja Triinu Arund.
Põlvamaa aasta noortekeskuse töötaja autasu pälvinud Värska avatud noortekeskuse juhataja Triinu Arund.

Tänavune aasta noortekeskuse töötaja on Värska avatud noortekeskuse juhataja Triinu Arund, kes on ametis olnud alates 2013. aastast ning lühikese ajaga suutnud luua noortele nn teise kodu, kuhu alati hea meelega minnakse. Arund korraldab väga huvitavaid ja kaasahaaravaid üritusi ning aitab noortel oma ideed ellu viia. Veel juhendab ta lisaks Värska tantsijatele ka Räpina neide ning käib Oraval aeroobikatrenne andmas.

Riivo Jõgi nimi ilmselt Põlva maakonnas palju tutvustamist ei vaja. Noor dirigent ja helilooja on tunnustust pälvinud ka vabariiklikul tasandil ning alates tänasest võib preemiate nimistusse lisada ka Põlvamaa aasta huvikooli töötaja. Riivo Jõgi töötab lisaks Räpina ja Põlva muusikakoolidele veel ka Nõmme ja Viljandi muusikakoolides dirigendina. Tema töö huvikoolides on väga laiapõhjaline, ometi leiab ta aega tegutseda mitmekülgse muusikuna, mängides ka mitmetes ansamblites. Riivo Jõgi teeb oma tööd ilmselgelt südamega: õpilased saavad temalt eluks kaasa nii mõndagi sellist, mida nad mujalt naljalt ei leia. Õpetaja, kes suudab hoida noori jätkuvalt huvitatutena ning panna neid püüdlema aina paremat, sealjuures tekitamata neis liigset pinget.

Aasta noorsootöötaja koolis autasu pälvis Põlva ühisgümnaasiumi huvijuht Annika Ladva, kelle kõige suuremaks panuseks peetakse kooli õpilasesinduse oskuslikku ja toetavat juhendamist, mistõttu saab öelda, et Põlva ÜG õpilasesindus kujundab kooli õhkkonda, mainet ja patriotismi. Annika on erakordselt suure südamega inimene, kes teeb oma tööd ülima põhjalikkusega ja kuigi tema jaoks on  oluline ka kvaliteetsete ja noortele korda minevate ürituste korraldamine, teeb teda eriliseks just see, millise personaalsuse ja hoolivusega ta noortesse suhtub.

Aasta noorteühingu tiitli pälvis tantsukool JJ-Street, mis on Põlvamaal rikastanud noorte võimalusi huvihariduses juba üle kahe aasta. Tantsukool kuulub Eesti ühe suurima noorteorganisatsiooni MTÜ URBAN STYLE koosseisu. Tantsukool JJ-Street  on Põlvamaal pakkunud noortele toetavat keskkonda väärtuste kujundamiseks ning suurepäraseid võimalusi eneseväljenduseks tantsu kaudu juba aastaid. Noorte võimaluste toetamisteks ja ideede algatamiseks on leitud nii majanduslikku toetust kui ka koostööpartnereid erinevates linnades. Kuna eestvedajad ise on kasvanud välja organisatsiooni seest ning ka ise riskinoored olnud, siis on kohalikel eestvedajatel väga kõrge missioonitunne noortega tegelemiseks ja nende aitamiseks ka trenniväliselt.

Põlvamaa aasta osaluskogu aunimetuse pälvis Räpina ühisgümnaasiumi õpilasesindus. Nad on eeskujuks nii oma koolile kui ka teiste koolide noortele, nende aktiivne tegevus on teada vabariiklikul tasemel. Näiteks teeb õpilasesindus muuhulgas koostööd Petseri 3. keskkooliga, korraldab maakondlikku sõbrapäeva, osaleb Eesti õpilasesinduste töös, kirjutab projekte ning igal aastal käib abis Tartu koduta loomade varjupaigas.