Moostes toimus neljas Põlvamaa energeetikakonverents

IMG_770522. oktoobril leidis Mooste mõisa Folgikojas aset neljas Põlvamaa energeetikakonverents “Energeetiline isemajandamine – reaalsus või utoopia?”, kus muuhulgas tuli juttu Põlvamaale plaanitavast energiatõhusa ehituse ja looduslike kohalike ehitusmaterjalide tootearenduskeskusest.

“Rõõm on tõdeda, et Põlvamaal leidub inimesi, kellel on visioon muuta maakond energeetiliselt isemajandavaks ja olla selles valdkonnas eeskujuks kogu riigile”, sõnas maavanem Ulla Preeden konverentsi sisse juhatades ning tervitas kohale saabunud energeetikahuvilisi.

Konverentsi avaesinejaks oli endine Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, kes tõstatas oma ettekandes “Eesti Euroopas – täna ja homme” teemasid energeetikast kuni praeguse rändekriisini. “Energia teema pole enam nii kõrge profiiliga nagu eelmise kümnendi keskpaigas, kuna ainuüksi sõltuvus Venemaa gaasist on vähenenud”, viitas Kallas praegustele suundumustele Euroopa Liidus.

Ettevõtja ja Eesti esimese sertifitseeritud passiivmaja omanik Kuldar Leis rääkis visioonist muuta Põlvamaa energiatõhusa ehituse kompetentsi ja looduslike ehitusmaterjalide tootjana Eestis lipulaevaks. Hetkel on maakonnas näiteks Eesti esimene passiivmaja ning ka Põlvasse rajatav riigigümnaasium on projekteeritud liginullenergiahoonena ja passiivmajana. Tulevane tootearenduskeskuse fookuseks oleks energiatõhusus hoonetes, piirkondlike looduslike materjalide kasutamine ehitustegevuses ja tootmises, vanade hoonete renoveerimine ning teadmiste ja valmislahenduste müük kogu Eesti jaoks ning tulevikus ka kaugemale.

Konverentsi teise poole ettekanded keskendusid eelkõige kogukonna tasandile ning läbivaks jooneks oli piirkondlike energiasäästlike lahenduste väljatöötamine ja kohaliku ressursi kasutamine hajaasustusega piirkonnas. Arutelu juhtis Margus Timmo Setomaa Valdade Liidust. Aivar Toomsalu Willipu puhkemajast rääkis turismitalu kogemusest kahe päikeseelektrijaamaga ning lisaks sai kuulata mitmeid näiteid piiriäärsest energiaarendusest nii Obinitsas, Missos kui Värskas.

Lõpetuseks rääkis Irje Mölder Eesti Arengufondist energiaühistute potentsiaalist ja sotsiaalmajanduslikust mõjust ning Jako Reinaste Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist tutvustas valdkonna toestusprogramme. Näiteks on hetkel avatud väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus ning uue teemana hakatakse toetama liginullenergiahoone ehitusprojektide koostamist.

Lisaks ettekannetele said konverentsil osalejad tutvuda Mooste mõisa Meistrite Hoovi ettevõtete ja kodadega.

Idee Põlvamaast, kui energia kasutamise osas isemajandavast maakonnast sündis eelmise kümnendi keskpaigas. Tallinna Tehnikaülikooli läbi viidud uuringu käigus kaardistati Põlvamaal leiduvad energiavarud ning selgus, et biomassi, vee-, tuule- ja päikeseenergiat on nõnda palju, et sellest piisaks maakonna iseseisvaks toimimiseks täiesti.

Varasemad Põlvamaa energeetikakonverentsid on toimunud aastatel 2007, 2010 ja 2012.