Pärnu kolledžis lõpetas gümnasistide majandus- ja ettevõtlusalaste õpingute järjekordne lend

Eile said Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist lõputunnistuse Häädemeeste Keskkooli ja Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi 20 õpilast, kes läbisid ajavahemikul mullu jaanuarist kuni käesoleva aasta mai keskpaigani noorte ettevõtluse täiendusõppeprogrammi õppesuuna ettevalmistuskursuse.

Täiendõppe lõpetanud Pärnu kolledži raamatukogus Foto Urmas Saard
Täiendõppe lõpetanud Pärnu kolledži raamatukogus. Foto: Urmas Saard

Tegemist on Pärnu kolledži algatusel jätkunud koostöölepinguga, millele pandi alus 2011. aasta 1. juunil. Toona allkirjastati Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi, Häädemeeste keskkooli ja Pärnu kolledži vaheline raamleping, mis sai aluseks Noorte Ettevõtluskooli käivitamiseks, pooltevaheliste sidemete tihendamiseks ning koostöö arendamiseks.

390 tundi teoreetiliste teadmiste ja praktiliste kogemuste omandamist akadeemilises õppevormis annab gümnasistidele suurema eelise majandusvallas edasiõppimiseks. Kolledži direktoril Henn Vallimäel oleks hea meel, kui mitmed lõpetanud jätkaksid teed nende majas, aga maailm on avatud ja paljud teisedki võimalused ootamas. Samas ei peagi kõigist lõpetanutest tingimata saama tulevikus äriinimesed. Suur tulu tõuseb kursuste läbimise järel sellestki, et edaspidi osatakse oma isiklikus elus hoopis targemalt ennast ja oma tulevast peret majandada.

Henn Vallimäe rääkis pöördumises lõpetanute poole entusiasmi vajalikkusest. See on nagu segu müürikivide vahel, mis võimaldab ettevõtlusesse järjest uusi „kivisid“ paigutada ja nõnda midagi loovalt püsivat ka majandusliku edu plaanis saavutada.

Traditsiooniline ühispildistamine Foto Urmas Saard
Traditsiooniline ühispildistamine. Foto: Urmas Saard

Täiendkoolituse mõtte algataja ja programmijuht on Mari Suurväli, keda ootuspäraselt tänati seegi kord lillesülemiga. Õpilaste poolelt ütles tänusõnad Pärnu-Jaagupi keskkooli 11. klassi õpilane Eidi Oaga. Ta meenutas esimest õppepäeva suures auditooriumis, kus küsiti kas keegi on juba praegu otsustanud majanduse vallas edasi õppida? Siis tõusis ainus käsi ainult temalt. Nüüd uskus Eidi, et pärast kursuste lõpetamist tõuseks selle küsimuse kordamise puhul palju rohkem käsi.

Urmas Saard