Mälualgatus „Kogu Me Lugu“ ekspordib Eesti ajalugu digitaalselt üle maailma

2013.a käivitati üleriigiline mälestuste kogumise algatus “Kogu Me Lugu” juuniküüditamise mälestuspäeval.

Sellest alates on kogutud sadu perelugusid nii Eestist kui välismaalt, mis puudutavad Nõukogude ja Saksa režiimide süütegusid inimsuse vastu. Tänaseks on salvestatud ligi 80 täispikka videointervjuud, mis kirjeldavad detailselt erinevate perekondade kogemusi ja õppetunde okupatsioonide ajast.

Kogu Me Lugu Facebooki lehel on tänaseks kogutud 2500+ fänni ning seal postitatud videosid ning muid materjale on fännide poolt arvukalt jagatud. 2014.a kevadel viisid algatuse eestvedajad Kogu Me Lugu videointervjuusid läbi väliseesti kogukonna liikmetega USA-s San Fransisco Bay Area-s ning laulupeo aegu ka Eestis, mil riiki külastas arvukalt väliseestlasti USA-st, Kanadast ja mujalt.

Kõigist täispikkadest intervjuudest (1-4 h) on loodud kuni 10-minutilised videolood, mis on varustatud olenemata originaalkeelest inglise, vene ja eesti keelsete subtiitritega. Videolugusid laetakse jooksvalt üles Kogu Me Lugu YouTube kanalisse (https://www.youtube.com/user/KoguMeLugu/playlists) ning Kogu Me Lugu kodulehele (www.kogumelugu.ee ).

Algatuse eestvedaja Sandra Vokk: „Kogu Me Lugu ainulaadsus seisneb suulise ajaloo ühendamises internetiga ning lugude audiovisuaalses jutustamises. Videomälestuste põhjal loodud lühiklipid tõlgitakse erinevatesse keeltesse ning neid levitatakse digitaalselt läbi erinevate kanalite, et „eksportida“ Eesti lugu üle maailma nii laialt kui võimalik. Selline lähenemine annab võimaluse ajaloolisi materjale mitmekülgselt ning uuenduslikult muuseumides, teadus- ja õppetöös rahvusvahelisel tasandil kasutada. Ent Kogu Me Lugu mõju on sügavam kui digitaalne levi ja selle kasutusvõimalused. Perelugude kogumine ja uurimine ning materjalide mõtestatud rakendamine tugevdavad inimeste sidemeid oma kogukonna ja riigiga. Samuti aitavad need tegevused kaasa kultuurilis-ajaloolise ühisosa leidmisele erinevate Eesti inimeste, piirkondade ja põlvkondade vahel.“

Üritustel, kogumiskampaaniate käigus ja muude kanalite kaudu koguti aastatel 2013-2014 üle 250 kontakti, kelle lugude põhjal on plaanis süvaintervjuusid läbi viia ka 2015. aastal. Kõik Kogu Me Lugu üleskutsete ja ürituste käigus kogutud ja salvestatud materjalid talletatakse Eesti Filmiarhiivis, väliseestlaste lood ka Stanfordi Ülikooli Raamatukogus, mis muudab nad ligipääsetavaks ühe maailma absoluutse tippülikooli uurijatele ka tulevikus. Kavandamisel on Kogu Me Lugu metoodikal põhinev interdistsiplinaarne kursus, mille käigus õpivad USA tudengid tundma Eesti lähiajalugu läbi kirjanduse ja filminäidete ning salvestavad kohalike väliseesti kogukonna liikmete mälestuslugusid videointervjuudena.

Sandra Vokk: „Vaatamata intervjuude hulgale on algatus alles algusjärgus – meile laekub jooksvalt uusi materjale Eestist ja kaugemalt, mis ootavad salvestamisel ja levitamisel oma järge. Paraku nende loorääkijate, kes süütegudega otseselt kokku puutunud, arv kahaneb iga päevaga. Ent inimeste abiga on meil võimalik salvestada korraga rohkem lugusid, mis aitavad mälestusi elus hoida ja Eesti kogukonda tervikuna rikastada.“

„Kogu Me Lugu“ eestvedajad kutsuvad abivalmis inimesi algatust toetama, et salvestada ja ülemaailmselt levitada inspireerivaid ja õpetlikke lugusid Eesti lähiajaloost. Toetus on suunatud nii internetipõhise videoõppekeskkonna arendamisele, kus täispikad intervjuud on kõigile huvilistele, eelkõige uurijatele ja õpilastele, koos täiendavate materjalidega kättesaadavad ja mitmekülgselt kasutatavad, kui ka mälestuslugude kogumisele ja videointervjuude salvestamisele.

Täpsem info toetamisvõimaluste kohta: www.kogumelugu.ee