Kuidas käituda pärast traumat või haigestumist välismaal?

If Kindlustus annab nõu, kuidas käituda pärast traumat või haigestumist välismaal.

Õnnetus reisil olles võib meid tabada kõige ootamatumal moel ilma, et me ise selle juhtumises süüdi oleksime. Toome siinkohal välja riigid, kus enim õnnetusi juhtub ning lihtsad juhised õnnetusejärgse asjaajamise kohta välismaal koos Väliministeeriumi kommentaariga.

Inimese tervisega seotud probleemide korral võib kohapealne ravi olla möödapääsmatu. Haiguse puhul piisab üldjuhul mõnepäevasest kuni nädalasest ravist, õnnetuse tagajärjel saadud traumad nõuavad sageli aga pikemaajalisemat ravi.

Möödunud aastal andsid Ifi kliendid haigestumistest ning traumadest välismaal teada 1426 korral, kõige rohkem vajasid inimesed meditsiinilist abi soojamaa riikides. Eelmise aasta raskeim õnnetus juhtus Austrias, kus Ifi klient kukkus suusatamisel ning tema ravi läks maksma 26 984 eurot. Toome siinkohal välja 5 riiki, kus 2014 aastal juhtus enim õnnetusi: Belgia (167 juhtumit), Austraalia (138), Türgi (125), Tai (117) ning Egiptus (102).

Kuidas käituda pärast traumat või haigestumist, kui sul on olemas reisikindlustus?

  • Eelkõige  tuleb mõelda sellele, kuidas kiiresti arsti juurde pääseda. Kui ise arsti ei leia, siis palu abi kas reisikorraldajalt või hotellist, vajadusel kutsu kiirabi.
  • Arsti võib ka hotelli kutsuda ning kindlustus hüvitab nii visiiditasu kui ka ravimite maksumuse arvete alusel.
  • Kergemates situatsioonides võib helistada ka kindlustusandjale, kelle välispartner saadab sõnumiga lähima meditsiiniasutuse aadressi.
  • Otsi välja oma Euroopa ravikindlustuskaart.  Selle ette näitamine võimaldab ära hoida hilisemad suured arved. Samuti võib see kaasa aidata haiglate kohestest sularahanõuetest  pääsemisele.
  • Kui ravi eest on võimalik endal tasuda, siis koju tagasi tulles esita makstud arve koos haiguse kirjeldusega (diagnoosiga) kindlustusseltsi kahjukäsitlusele.
  • Kui raha arve tasumiseks ei jätku või on tegemist haiglaraviga, võta koheselt ühendust kindlustusandjaga ning edasi arveldab haiglaga juba kindlustus või tema partner välismaal.
  • Kui pead pikemaks ravile jääma, siis osad kindlustusseltsid hüvitavad ka sinu kaaslase majutuse ning tagasilennuga seotud kulud, et ta saaks sulle ravi ajal toeks olla.
  • Teistele põhjustatud kahjude hüvitamiseks tuleb reisikindlustusele lisaks sõlmida ka vastutuskindlustus (näiteks mägedes suusatades vigastad teist suusatajat).
  • Ravi hüvitab kindlustus kuni kindlustussummani.

Oluline on teada, et kindlustusseltsid ei hüvita kahju, mille põhjustas joobeseisund.

Välisministeeriumi kommentaar:

Välisministeerium paneb kõikidele reisijatele veel südamele, et välismaale minnes tuleks alati vormistada reisikindlustus. Reisikindlustus aitab ära hoida olukorda, kus ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkivad ravi- ning vajadusel ka koju tulekuks tehtavad transpordikulud jäävad inimese enda või tema lähedaste kanda. Viga saanud või haigeks jäänud inimese ravi ja transport koju võib osutada pere jaoks ületamatult kalliks.

Euroopasse reisides loodetakse sageli ainult Euroopa ravikindlustuskaardile. Samas kui inimesega juhtub siiski midagi tõsisemat, ei kompenseeri Euroopa ravikindlustuskaart kõiki kulusid, samuti jääb haige transport tagasi kodumaale perekonna õlule. Teiseks kipub kehtima seaduspära, et mida kaugemale ning eksootilisemasse riiki minnakse ja seal inimesega midagi juhtub, seda suuremaks raviarved kasvavad.

Lisaks, enne reisile asumist soovitab välisministeerium tutvuda reisiinfoga ministeeriumi kodulehel, kontrollida passi või ID-kaardi kehtivust, sõlmida reisikindlustus ning registreerida endvälisministeeriumi kodulehel või mobiilirakenduse Reisi targalt vahendusel. Täpsemalt!