MTÜ Sinule Võhmast sai tunnustuse

MTÜ Sinule Võhmast sai tunnustuse “Regionaalmaasiku” konkursil.

13. veebruaril andis siseminister Hanno Pevkur üle regionaalarengu auhinnad, millega tunnustati parimaid regionaalarengut toetavaid algatusi. Tunnustuse pälvisid üheksa ettevõtmist üle Eesti.

Siseministri sõnul võib auhinna saajaid vaadates öelda, et tegemist on tõeliste oma kodukoha patriootidega. “Nad annavad oma hoolimise ja ettevõtlikkusega piirkonna arengule hoogu juurde ja nii mõnigi auhinna saanud ettevõtmine on saanud oma regiooni kaubamärgiks ning visiitkaardiks,” märkis Hanno Pevkur.

Jaanuaris välja kuulutatud konkursile “Regionaalmaasikas” sai kandidaadiks esitada nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi kui ka füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Konkursile laekus 35 ettepanekut. Siseministri moodustatud komisjon valis välja üheksa väljapaistvamat algatust, keda tunnustati Rita Randmaa tehtud keraamiliste maasikatega.

Viljandimaa Arenduskeskus ja Võhma Linnavalitsus esitasid ühe kandidaadina ka MTÜ Sinule Võhmast.

Elke ja Peeter on Võhmas käivitanud hästi toimiva ettevõtte OÜ Gift Line ja OÜ Eesti Valgus’e – tööd antakse paljudele kohalikele inimestele, kes peale Võhma Lihakombinaadi seiskumist jäid tööta.

Tööle rakendatakse ka inimesi, kellel on probleeme tööl käimisega – väikesed lapsed, ebapiisavad tööharjumused jne. Ettevõtte kasutab oma töös sotsiaaltöö võtteid. Ettevõtjad hoolivad iga oma töötaja käekäigust, koos korraldatakse erinevaid väljasõite ja ühisüritusi.

Elke ja Peeter on oma ettevõtte kõrvale teinud MTÜ Sinule. MTÜ eesmärk on korraldada erinevaid vabaaja üritusi, soodustada elamistingimusi riskirühma kuuluvatele: eakad, üksikvanemad, puudega inimesed. Läbi erinevate projektide pakuvad nad erinevaid teenuseid ja üritusi, näiteks kunstiring, eakate peod, küünlavalguslaat, uisuväljak aasta läbi jne.

Koostöös toitlustusettevõttega pakutakse paketti: küünlatehase ja uisuväljaku külastus. Igal aastal külastab küünlavabrikut väga palju ekskursioone, eriti on oodatud koolilapsed.

Vanuritele on nad loonud nn vanaemakodu, kus ühes korteris koos saavad olla mitu eakat.

Lastele pakutakse erinevaid kooskäimise võimalusi: uisuväljak, mängutuba jne. Elke ja Peeter on osalenud Võhma linnavolikogu töös. Nad võtavad osa igast linna üritusest ja on alati nõus toetama moraalselt ja materiaalselt.

Siseministeerium annab regionaalarengu auhindu välja teist korda ja sellega tunnustatakse algatusi, millel on oluline mõju piirkonna arengule ning piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Konkursi parimad on 2014. aastal ellu kutsunud või korda saatnud väljapaistva regionaalarengu algatuse või teo, mille tulemusena on edenenud piirkonna majandus, loodud uusi töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifilisi tooteid, teenuseid või millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Teistest regionaalmaasikatest saab lugeda siit.