Kodanikuühiskonna 2014. aasta tegijad on selgunud!

Neljapäeval, 29. jaanuaril kiitis vabaühenduste liit EMSL koos Riigikogu esimehe Eiki Nestoriga kodanikuühiskonna 2014. aasta tegijaid, kelleks-milleks on Riina Raudne, Tiit Toots, Andres Laisk, Lasnaidee, kampaania “Ukraina heaks”, Telliskivi loomelinnak, Pardiralli ja puudega inimese hääl.

Lilletseremoonia Riigikogu valges saalis koos Eiki Nestori, Tarmo Jüristo, Triin Toomesaare ja Marten Kuningaga algab kell 13.

Aasta vabaühendus: Lasnaidee

Lasnaidee on kõigi nende Lasnamäe inimeste, vabaühenduste, korteriühistute, ettevõtete võrgustik, kellele Lasnamäe korda läheb. Organisatsiooniks on võrgustik alles kasvamas, kuid juba aidanud kaasa sellele, et pigem passiivsena tuntud Lasnamäel on suurenenud koostöövalmidus ning murtud stereotüüpegi. Võrgustikku koondunud lasnamäelaste ühiseks sooviks on kasutada oma inimeste aktiivsust oma kodukoha heaks: parandada elukeskkonda, julgustada erineva emakeelega inimesi koostööle ja ühise eesmärgi saavutamisele. Eelmisel aastal korraldatud algatustest on tuntumad LasnaPiknik ja LasnaVärvid.
Kontakt: Maria Derlõš, lasnaidee@gmail.com, 511 0290

Aasta missiooniinimene on Riina Raudne

Alkoholi mõistlikule tarvitamisele õhutaja ja alkoteadlikkuse tõstja, Terve-Eesti SA asutaja ja juhataja. Riina Raudne seisab mitte tingimusteta karskuse, vaid sõltumatu alkoholitarbimise eest, kus alkoholi tarbiv inimene on sõltumatu alkoholist, harjumusest ja teiste survest ning teeb oma teadliku otsuse juua või mitte juua ise. Samal ajal inimeste teadlikkuse tõstmisega teadvustab Raudne alkoholitootjate võimekust näiteks reklaamimisel ning võitleb ka sellega – tervema Eesti nimel.
Kontakt: riina@terve-eesti.ee, 525 4632

Aasta avaliku võimu esindaja: vallavanemad, kes peavad tähtsaks tarka ja kaasatud kogukonda

Rõuge vallavanema Tiit Toots i jaoks on olulised avatus, igaühe kaasamine, erinevate mõtetega arvestamine, kuulamine, elanike, ettevõtjate ja vabaühenduste tegevuse väärtustamine. Rõuge valla elanikud ütlevad, et tänu temale on vallast saanud piirkond, kus inimestele meeldib elada. Kaasamisest on saanud iga vallavalitsuse ametniku peamine töömeetod, külasid juhivad külavanemad, noorte arvamust küsitakse noortevolikogult. Tiit delegeerib teenuseid, selgitab välja kogukonna huvid ja vajadused ning seisab nende eest.
Kontakt: 517 6261, tiit@rauge.ee

Saue vallavanem Andres Laisk on silma paistnud nii kogukonda hoidvate sõnavõttude kui tegudega ja üldse kodanikuühiskonda toetava omavalitsusjuhina. “Mina olen siiralt seda usku, et tugev omavalitsus, toetades tugevate kogukondade olemasolu, saab võimu detsentraliseerimise ja kaasamise viia uuele tesemele. Siis ei ole vaja karta, et suuremas omavalitsuses inimesest kaugenetakse.” Ta märkab ja ütleb, ta toetab ja julgustab, ütlevad seltsid Saue vallas.
Kontakt: 504 7527, andres.laisk@sauevald.ee

Aasta tegu: kampaania “Ukraina heaks”

Kampaania “Ukraina heaks” tõi kokku mitu vabaühendust, kes moel või teisel aitavad vahendada Eesti inimeste abi Ukrainasse. Eesti Pagulasabi, MTÜ Ukraina Kultuurikeskus ja MTÜ Mondo korraldavad oma annetus- ja teavituskampaaniaid koos, aga näitavad kampaania veebilehel ka võimalusi teiste organisatsioonide kaudu Ukraina ja selle riigi inimeste heaks head teha. Algatus on aidanud tuua keerulised arengukoostöö teemad eestlasteni, aga olnud eeskujuks ka selles, kuidas koguda annetusi ühese ja selge eesmärgiga ning kogutud raha kasutamisest avalikult ja läbipaistvalt aru anda. Tulemuseks on koostöö, kus ausad kampaaniad ei konkureeri, vaid pigem toetavad üksteist.
Kontakt: Eesti Pagulasabi, eero@pagulasabi.ee, 517 4334

Aasta ettevõte: Telliskivi loomelinnak

Telliskivi loomelinnak ei ole lihtsalt kontori- ja muude pindade ühisnimetaja. Telliskivi Maja OÜ on hooliv peremees, kes kasutab oma asukate aju- ja muud potentsiaali linnaku arendamisel, luues sellega sotsiaalset ruumi ja kogukonnatunnet.
Kontakt: Jaanus Juss, 520 4791, jaanus@telliskivi.eu

Aasta hääl: puudega inimese hääl

Tänaseks teab iga eestlane, et puudega inimesed on olemas ja nad tahavad töötada, liikuda ja rõõmustada just nagu terved. 2014. aasta oli puudega inimeste osaluses ja nähtavuses märgilise tähendusega.
Kontakt: Tiia Sihver, 5230644, tiia.sihver@eesti.ee

Aasta pioneer: Pardiralli (korraldas Eesti vähihaigete laste vanemate liit) andis annetuste kogumise kampaaniatele hoopis uue värvi ning näitas, et annetusi saab koguda loovalt, kaasavalt ja rõõmuga, isegi kui põhjus on kurvavõitu. Lõbusa kummipardiralliga koguti vähihaigete laste ja nende vanemate tugiteenusteks üle 70 000 euro.
Kontakt: ragnarpollukivi@gmail.com, 52 788 34

Aasta tegijad valis välja vabaühenduste liidu EMSL tegevbüroo ja nõukogu 77 kandidaadi hulgast. Kandidaate said esitada kõik, kes soovisid. Vaata veel!