Rohelise Kontori tunnistuse poole pürib ligi kakskümmend organisatsiooni

Seekordses Rohelise Kontori ja keskkonnahoidlike hangete koolitussarjas osales üle kahekümne organisatsiooni, enamus neist soovivad taotleda ka Euroopa Rohelise kontori tunnistust.

“Roheline kontor, mille keskkonnamõju on madal ning kus inimestel on mõnus töötada, on maailmas leviv trend ja huvi selle vastu on üles näidanud ka paljud Eesti organisatsioonid,” ütles üks koolitajatest, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) programmijuht Harri Moora. Eelmisel aastal andis SEI Tallinn välja Rohelise Kontori tunnistused näiteks Rahandusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Haridus- ja Teadusministeeriumile, Harku ja Rae Vallavalitsusele ning Keila Linnavalitsusele.

“Kontorid tarbivad, otseselt või kaudselt, kuni 40% maailma ressurssidest,” märkis SEI Tallinna vanemekspert ja samuti üks koolitajatest Evelin Urbel-Piirsalu. “Nii et kontorite “rohelisemaks” muutmise mõju keskkonnale on oluline ning kontorite ökoloogilise jalajälje vähendamine jätkusuutlikku arengut silmas pidades ka vältimatu.”

Rohelise Kontori koolituste eesmärk on anda osalejatele vajalikke teadmisi, et organisatsioonid saaksid kontorites hakata rakendama Euroopa Rohelise Kontori põhimõtteid ning juhtimissüsteemi. Koolitusele järgneb nõustamine ning kevadel on võimalik koolitusel osalenutel ning Rohelise Kontori süsteemi rakendavatel organisatsioonidel taotleda Rohelise Kontori tunnistust.

SEI Tallinn on Rohelise Kontori koolitussarju läbi viinud alates 2012-st aastast, koolitatud on ligi 70 organisatsiooni. Rohelise Kontori tunnistuse on teiste hulgas saanud näiteks AS Ragn-Sells, AS DHL Eesti, AS Starman, Eesti Töötukassa, EAS. SEI Tallinn käis eelmisel aastal ka Valgevenes jagamas oma kogemusi keskkonnahoidlike hangete läbiviimisest sealsetele eraettevõtjatele ning ametnikele.

Seekordset koolitussarja rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus ning sarja esimene koolitus toimus oktoobris.

Rohelise Kontori tunnistus antakse välja kolmeks aastaks.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap