Hea valimistava valvurid alustavad tööd

2015. aasta parlamendivalimiste eel asuvad taas tööle hea valimistava valvurid, kes juhivad avalikkuse tähelepanu tava rikkumistele. See aitab valijal teha vahet alatute võtete ja ausa kampaania vahel ning annab kandidaatidele märku, et oodatud on sisukad ja eetilised kampaaniad.

2009. aastal Vabaühenduste liidu EMSL koostatud ja erakondade allkirjastatud hea valimistava kutsub esinduskogudesse kandideerijaid viima läbi sisukaid, eetilisi ja valijaga konstruktiivset dialoogi pidavaid valimiskampaaniaid. Hea valimistava rikkumistest teavitavad valimiste ajal hea valimistava valvurid.

Vabatahtlike valimiste valvuritena löövad kaasa eksperdid erinevatest valdkondadest. Sel aastal on valvuriteks Toomas Mattson (Riigikontroll), Anna Karolin (Eesti Väitlusselts), Alari Rammo (EMSL), Eesti Ekspressi ajakirjanik Dannar Leitmaa, politoloogid Mari-Liis Jakobson ja Marianna Drozdova ning näitleja Henrik Kalmet. Vabaühenduste liidu poolt koordineerib valvamistööd Andrei Liimets.

Valvurid koostavad lisaks päevasündmuste kommenteerimisele regulaarselt juba eelmistest valimistsüklitest tuttava autahvli, kus joondatakse üles kõik suuremad rikkumised. Autahvlid ja muud valvurite kommentaarid ilmuvad kogu järelejäänud valimisperioodi jooksul veebilehel valimised.err.ee. Lisaks leiab valvurid Facebookist facebook.com/heavalimistava.

“Ennekõike on tegu aktiivsete kodanikega, kes hoiavad silma peal, et valimiskampaaniad oleks sisukad ega taanduks lihtsustatud vastandustele või hirmutamisele, et ei aetaks segi erakonna ja riigi rahakotti ega rakendataks häälte nimel muid ebaausaid võtteid,” ütles Andrei Liimets.

Hea valimistava koosneb 11 punktist, mis jagunevad nelja alateema vahel: valimiskampaania rahastamine on läbipaistev, avalikku võimu ei kuritarvitata, valimiskampaania keskendub sisulistele küsimustele ning kandidaatide poliitilised vaated ja seisukohad on avalikud. Hea tava teksti leiab www.ngo.ee/heavalimistava ning vene keeles www.ngo.ee/node/6192.

Kõigist valimistava rikkumiskahtlustest palume anda teada aadressil valimistava@ngo.ee või otse koordinaatorile andrei@ngo.ee.