Lõuna Eesti prefekt Tarmo Kohv: turvalisus on politsei ja kogukonna omavaheline koostoimimine

Tarmo Kohv, Künter Pedosk ja Erich Palm.
Tarmo Kohv, Künter Pedosk ja Erich Palm.

Täna kohtusid Viljandi maavalitsuses vastse maavanema Erich Palmiga Politsei Lõuna prefektuuri prefekt Tarmo Kohv ning Viljandi politseijaoskonna värske juht Künter Pedosk, et ühiselt arutada piirkonna turvalisusega seonduvaid päevakajalisi teemasid ja valdkondi.

Prefekt Tarmo Kohv tutvustas 1. oktoobrist tööle hakanud politsei uue struktuuri eesmärke ning tõi näiteid maakondliku tasandi tugevnemise kohta. “Praegu süsteemis toimuvad muutused võimaldavad inimeste jaoks menetlusprotsessi mugavamaks muuta. Turvalisus ei võrdu politsei, vaid on politsei ja kogukonna koostöö. Ennetustegevus on ikkagi peamine võimalus kuritegevust ohjeldada. Enamasti nähakse omavalitsustes läbi sotsiaaltöö või haridusasutuse probleemkohti esimesena ning ka esimesed ennetustöö võimalused on seal. Samas soovin julgustada ja valehäbi tundmata kahtluse korral politseiga suhelda. Midagi ei pea viltu olema, et meiega suhelda,” rääkis Kohv.

Viljandi politseijuhi Künter Pedoski sõnul suurenes 1.oktoobrist politsei võimekus kiiremini reageerida ning selgitas samas valesugemetega teadete osakaalu vähenemise vajadust, mis mõningatel juhtudel patrulle koormavad. ” Meil on ootus, et koostöös abipolitseinikega saaksime ühiskonnas katta nö pehmemad valdkonnad ning tõsist sekkumist nõudvad juhtumid leiavad kiiremad lahendused.”

Omavalitsustel on võimalik Politsei lepingulise partnerina ka legaalselt abipolitseinike tegevust toetada ning mõned Viljandimaa omavalitsused seda ka teevad.

Maavanem Erich Palm esitas politseijuhtidele hulgaliselt küsimusi ning tõi välja elanikkonna erinevaid turvalisusega seonduvaid muresid alates varavastastest kuritegudest kuni lastekaitseteemadeni välja. Tarmo Kohvi sõnul on kogu Eesti statistikat vaadates Viljandimaa rahulik elamise piirkond, kust õnneks suurema mastaabiga probleemid siiski õnneks mööda lähevad. “Arusaadavalt on igaühe ihule tema särk kõige lähemal, kuid kui näiteks varavastased pisemad menetlused hakkavad liigselt süsteemi koormama, siis see ei ole hea. Soovitan inimestel senisest aktiivsemalt kasutada varaliste kahjude võimalikuks tekkeks ka vara kindlustamise võimalust. Meie peamine prioriteet on alati elude- ja tervisega seonduvad riskid, mida tuleb maandada”.

Juttu oli veel praegu kasutuses olevate eelmise põlvkonna turvakaamerate kaasajastamise vajadusest, maakondliku kriisikomisjoni loomisest, omavalitsuste ressursivõimekusest kriisi korral, politsei käsutuses olevast varast, avalikus ruumis alkoholi tarbimisest ning paljust muust.

Kõik osapooled olid ühel meelel, et maakondlik koostöö turvalisuse tagamisel on järjepideva tegevuse tulemus, nagu ka otsus ja soov sellesse panustada.