Suidsusannapäiv tulõ märdikuu 27. pääväl Pokumaal

suitsusaun3Seosügüsene Vana-Võromaa suidsusannapäiv tulõ 27. novembril (nelläpäiv) Pokumaal alostusega kell 14.

Päävä sissejuhatusõs kaijas, kuis sanna kütmine käü ja alostusõs kõnõldas, miä aastaga joosul om sanna-asjun sündünü vai toimõ saanu . Edesi arotami, kuimuudu Vana-Võromaa latsile mi suidsusannakombit latsiaian/koolin tutvas tetä. Suurõl jaol latsil ei olõ kotun egä perren suidsusanna, a teedä võinu nä iks, määne tuu sann om, midä sanna man tetäs, kuimuudu sannan käüdäs ja kuis omma kombõ. Kutsumi oppajid kullõma ja märgutama, a muiduki võiva tulla kõik huviliidse, kinkalõ suidsusann ja sannakombõ kõrda läävä.

Pääle sannajuttõ kõnelemist ja arotust mindas iks sanna kah. Kipõn täpsämba pääväplaani panõmi vällä märdikuu tõsõl nädälil. Kiä taht sannapäävä man üten avita vai mõnt sannaga köüdet pikembät kõnõlust pitä, andku hindäst aigsahe teedä (vähämbält märdipääväs).

Massu osaliisi käest ei küsütä. Sanna-asja tulõ hindäst üten võtta, sannajuuk kah. Egä tulõja või arotuse manu tsäilavva pääle veidükese midägi kotost umatettüt üten võtta.

Sannapäävä pedämist kõrraldas Vana-Võromaa suidsusanna kuuntüükogo, toetase Vana Võromaa kultuuriprogramm, Pokumaa, Võro Selts VKKF, MTÜ Sann ja Süük.

Sannapääväst osavõtmisest pallõmi ette teedä anda ildamba 20. novembris Külli Eichenbaumile: kylli.eichenbaum@gmail.com vai tel 5661 1924.

Kae ka Vana-Võromaa suidsusanna kodolehte: www.savvusann.ee