KÜSK ootab ideid uuringuteks

2012 10 kodanikuyhiskondKas arvad, et mingi olulise kodanikuühiskonna teema kohta ei ole veel uuringuid tehtud, kuid seda oleks kindlasti vaja? Või ehk leiad, et millegi uurimine looks selgema pildi praegusest olukorrast, annaks kasulikku infot ning aitaks sellega kaasa sinu ja paljude teiste vabaühenduste tegevusele? Kui jah, siis nüüd on õige aeg sellest teada anda, sest Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) hakkab 2015. aastal tellitavate kodanikuühiskonna uuringute teemasid välja selgitama.

Esimese etapina oodatakse kõigilt vabas vormis ideid, et välja selgitada, millisel Eesti kodanikuühiskonna arenguid ja trende käsitleval teemal võiks KÜSK 2015. aastal uuringu(id) tellida. Uuringu idee peaks vastama lühidalt (kuni 1 lk) järgmistele küsimustele:

1) Mis on uuringu teema ja eesmärk?

2) Milliseid olulisi Eesti kodanikuühiskonna arenguid ja trende uuring käsitleb ja kuidas on uuringu tegemine vajalik Eesti kodanikuühiskonnale üldiselt?

3) Kui soovite ja ettekujutust omate, siis kirjutage, millisena te näete uuringu mahtu ning millist metoodikat peate kõige õigemaks kasutada.

Kogutud ideid hakatakse analüüsima avalike konsultatsioonide teises etapis novembriks moodustatavas töörühmas. Sõelale jäävad teemad esitatakse seejärel KÜSKi nõukogule otsustamiseks. Rohkem infot kogu uuringute tellimise protsessi ja tingimuste kohta leiab siit.

Uuringute ideid oodatakse hiljemalt 30. oktoobriks 2014. a kella 15ks kas e-kirja teel aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal kas posti teel saadetuna või käsipostiga tuues aadressile SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn) märksõnaga “uuringuidee”.

Lisaks on ideede esitamise juures tähtis silmas pidada, et selle etapi puhul ei ole tegemist konkursi või avaliku pakkumisega. Seega peab idee esitaja teadma, et juhul, kui tema ideega arvestatakse osaliselt või täielikult lõpuks uuringu tellimisel, ei ole tal mingeid eeliseid hiljem avalikul pakkumisel osalemiseks või uuringu teostamiseks. Seoses sellega palutakse idee esitamisel mitte edastada detaile, mida soovitakse autoriõigusega kaitsta.

Lisainfo: Tarmo Treimann, e-kiri: tarmo@kysk.ee, tel: 6560 487; 5301 3652