Taastuvenergia seminar Viljandimaal toob fookusesse säästvad energialahendused

7. oktoobril toimub Suure Kõpu mõisas Viljandi maakonna taastuvenergia seminar. Pärastlõunal toimuvale seminarile on oodatud kohalike omavalitsuste- ja korteriühistute esindajate kõrval nii ettevõtjad kui ka kõik eraisikud, kes ühel või teisel viisil oma halduses olevatele hoonetele säästvamaid energialahendusi otsivad.

Viljandi maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kaupo Kase sõnul saavad osavõtjatele tasuta seminaril esinejate näol kokku Eesti parim energiasäästu-alane kompetents ühelt poolt ning energia kasutajate praktika teiselt poolt. “Me kõik sõltume energiast vähesemal või rohkemal määral. Põhjamaana teame, et suurima osa meie kõikvõimalikest kuludest moodustavad hoonete soojana hoidmise kulud. Seda nii kodude, koolimajade, tootmishoone kui kortermajade puhul. Kõige suurema osakaaluga ühishuvi on meil seega rakendada kõikvõimalikke abinõusid, suutmaks nii täna kui tulevikus vajaliku soojuse eest tasuda. See tähendab aga tarku energiasäästulahendusi ning – investeeringud.” selgitas Kase. “Kõikide nende teemade üle saame seminaril arutada ning asjatundjate käest küsimustele vastuseid. Kui meil õnnestub taastuvenergia- ning energiasäästu valdkondadesse paigutamiseks Euroopa Liidult toetust saada, siis on raha otstarbekaks kasutamiseks vaja kindlasti valmis olla.”

Osalemine seminaril tasuta. Osalemiseks registreerimine!

7. oktoober 2014 kogunemine alates kell 12.15, lõunakohvi.

13.15-13.45 Viljandimaa energiamajanduse areng – Kaupo Kase ( Viljandi maavalitsus)
Viljandi maakonna arengut iseloomustav statistika – Mihkel Servinski (Statistikaamet)
Milline olukord on kaugkütte piirkondades? Mis on kirjas Viljandi maakonna arengustrateegias? Mida näitab Viljandi maakonna statistika?

13.45-14.45 Mis on energiaühistu loomise mõte – Kristiina Sipelgas (Arengufond energia- ja rohemajanduse ekspert)
Mis on energiaühistud ja -ühingud? Miks just täna on mõistlik mõelda energiaühistu loomisele? Mis on ja kust tuleb energiaühistute puhul võimalik kasu?
Kuidas on teistes riikides energiaühistud toiminud? Mida on energiaühistute loomiseks täna Eestis tehtud? Missugused energiaühistute moodustamisele kaasaaitavad tööriistad on hetkel arendamisel?

14.45-15.45 Soojuskoormuse vähenemisest tulenevad väljakutsed – Lembit Vali (Arengufond energia- ja rohemajanduse ekspert)
Soojuse tarbimise vähenemine hoonete soojustamise tagajärjel. Soojusvõrgu võimalikud arengud koormuse vähenemisel. KOV ülesannetest soojusega varustatuse tagamiseks. Soojusega varustamise võimalused energiaühistutes. Elektritootmise võimalused energiaühistutes. Elektrivõrgu ja energiaühistute koostöövõimalused.

15.45-16.15 Päkese – ja tuuleenergiaga – Andres Meesak (taastuvenergia klubi)
Päikese- ja tuuleenergiaga seotud investeeringud. Lokaalse energiatootmise võimalused ja ökonoomika ning projektide finantseerimisvõimalused läbi ühistulise rahastuse.

16.15-17.00 Martin Kikas (Eesti Energia Võrguühenduse AS)
Kuidas leida õiged proportsioonid alternatiivtootmise ja võrguühenduse vahel. Igal lahendusel on erinev hind ja erinev tasuvusaeg. Väiketootja: liitumisprotseduurid, projekteerimine ja ehitamine. Kohalik omavalitsus, ettevõte: suuremad projektid erinevate alternatiivkütuste ja koostootmisjaamadega, mille puhul algab kõik energiaauditist.

Korraldajad: Viljandi maavalitsus ja Kõpu vald

Registreeru seminaril osalemiseks!