Laiuseväljal koguti allkirju õigeusu kiriku kabeli ehitamiseks

Munkpreester Stefan Ots. Foto: Mihkel Hurt

Jõgeva vallas Laiuseväljal tähistati Laiuse Jumalaema Sündimise koguduse loomise 165. ja selle kiriku 150. aastapäeva. Pärast jumalateenistust koguti allkirju külakabeli ehitamiseks lootusetult lagunenud kirikuhoone asemele.

Usu-ja kultuurisündmuse sissejuhatuseks helistas kella Laiuse Jumalaema Sündimise koguduses aastail 1951-1987 ametis olnud preestri Ermil Alliku poeg Georg Allik, kes kuni  õpetanud Tartu Ülikoolis inglise keelt erinevate erialade üliõpilastele. “Praegu on siinsel kirikul seinad vaevalt püsti seismas ja torn viltu vajanud.  Inimesed on minult küsinud, miks ajaloolise kultusehoone korda tegemiseks midagi ette ei võeta. Olen seletanud, et selle taastamine on väga keeruline ja võib kergesti jääda rahapuuduse taha. Küll aga võiks kirikuhoone asemele ehitada väike külakabel, milles paikneksid altar, ikoonid ja laud jumalateenistuse pidamiseks. Kõige olulisem on, et kabeli rajamise mõtet toetaks Eesti apostliku kiriku õigeusu kiriku valitsus.”

Poska ja Ariste ristimispaik

Georg Alliku sõnul loob Laiuseväljal asuva usukeskuse kordategemiseks ja väärtustamiseks üldrahvaliku ja üleriigilise tähtsuse riigimehe -Tartu rahu Eesti Vabariigi poolse sõlmija Jaan Poska, keeleteadlase , akadeemik Paul Ariste ja mitmete teiste tuntud inimeste ristimine selles kirikus ja seotus pühakojaga. “2015 on kuulutatud Poska aastaks, sest tema surmast möödub üheksakümmend viis aastat. Nii võib tänast usutseremooniat nimetada ka temale pühendatud aasta avalöögiks,” ütles ta.

Laiusevälja õigeusu kiriku torn. Foto: Magnus Räpp

Pärast jumaleteenistust kutsuski Georg Allik koos sündmuse teise organiseerija Anne Räppiga koosolijaid kabeli ehitamiseks allkirju andma. Kutsele reageerisid väga paljud kohalolijad. “Mind ajendas ürituse korraldamisele õla alla panema tihe seotust Laiuse kandiga. Laiusevälja  kalmistul puhkavad paljud mu sugulased,” lausus Anne Räpp.

Kohalik algatus teretulnud

Eesti apostlik õigeusu traditsioonide järgi jumalateenistust läbi viinud munkpreester Stefan Ots märkis, et  küllap hakkaks kabel leidma kasutamist nii rõõmsate kui ka kurbade religiossete sündmuste läbi viimiseks. “Koguduse liikmete arv võib ka järjest suureneda.  Kui Põltsamaa õigeusu kirikus vaimulikuna tööd alustasin külastas jumalateenistusi algul seitse inimest. Nüüd on liturgiast osa saajad ligi kolmkümmend, olulisemate pühade ajal koguni nelikümmend,” arvas ta. Otsa sõnul tulid pidulikule sündmusele Laiuseväljal kaasa elama mõnedki õigeusklikud Põltsamaalt.

“Kabeli valmisehitamisel on aga väga oluline ka kohalike inimeste initsiatiiv ja aktiivsus. Surnuaiapühadel Laiusevälja kalmistul on ideest korduvalt räägitud, hea, et nüüd jõuti ka allkirjade kogumiseni,” ütles munkpreester. Vaimulik kiitis ka vallapoolset hoolitsust Laiuseväljal paikneva kalmistu korrashoiu eest.

Kabeli ehitamist ja õigeusu koguduse taastamist nimetas väärt mõtteks Jõgeva vallas Kivijärve küla elanik Valeri Volkov, kes spetsialist sildade ehitamise ja restaureerimise alal.  “Nii tekkiks Jõgevamaale Jõgeva-Mustvee maanteele väärikas vaimuelukeskus, ” lisas ta.

Kirjutas Jaan Lukas