Viljandimaa liikluskomisjon seab esmatähtsaks jalakäijate ohutuse

Liikluskomisjon11.09.2014Täna kogunes Maanteeameti initsiatiivil Viljandi maavalitsuses maakonna liikluskomisjon, et koos analüüsida Maanteeameti lääne regiooni liiklusohtlike kohtade likvideerimise kava 2015+ .

Jaak Saard, Maanteameti Lääne regiooni liikluskorralduse osakonna juhataja rääkis, milliste põhimõtete alusel riigimaanteede liiklusohtlike kohtade raha kasutama hakatakse ning milline osa sellest jaguneb maakonna liikluskomisjoni otsuse alusel. “Suurimad liiklusohtlikud riskid on seotud puuduliku maanteevalgustusega, teeületuskohtadega, ohutussaarte ja bussipeatuste laienditega ning seda eriti koolide ümbruses. Vajadus on osade ristmike ja teeosade ümberehituseks, liiklusruumide eraldamiseks liiklejagruppidele (kergliiklusteed) ja muudeks liikluse rahustamise abinõudeks (kiirustablood, -kaamerad).”

Jaak Saardi sõnul on lähikuude jooksul kavas paigaldada kiirustabloo Pärnu poolt Viljandi tulles enne Kõput, mille lähedusse jääb kool ja ülekäigurada.

Alard Tallo, Maanteeameti lääne regiooni Viljandi esindusest ütles, et nende tegevuse peamine eesmärk on tagada võimalikult turvaline ja sujuv liiklemine. “Arvestama peab, vajadus teha on alati rohkem, kui selleks avanevaid võimalusi. Selletõttu tuleb seada põhjendatud eelistused. Lääne regiooni kaudu jõuab Viljandimaale reaalselt 50 000 euri ja see on osa, mis jaguneb maakonna liikluskomisjoni liikmete otsuse alusel. Osade suuremate objektide puhul peab lootma, et need jõuavad üleriigilisse pingeritta ja mida rahastatakse suuremast rahakotist.”

Liikluskomisjon arutas Võhma risti liiklusohutust ning tegi Maanteeametile ettepaneku leida sellele praegusest parem lahendus. Samas on maakonnas vajadus kergliiklusteede rajamiseks. Kõne all olid nii Päri kergliiklustee edasiarendus Raudna ristmikuni kui ka Viljandi – Holstre suunal tee rekonstrueerimine koos kergliiklustee rajamisega.

Liikluskomisjon keskendus ka ülekäiguradadele, mis praegusel juhul ei pruugi jalakäijatele olla ohutud. Siin nähti ühe võimalusena ohtlike ülekäiguradade kaotamist. Sellekohast praktikat on kasutatud Karksi-Nuias.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap