Rõugõ krossiklubi kasus

Rouge_kross1
Tsikli hüppäs nigu kunn. Harju Ülle pilt.

«Mis taa hainaga iks tetä, las poisi parõmb sõitva,» muheli Rõugõ valla Vanamõisa külä Pedäjä talo perremiis Tillemanni Ervin, kelle hainamaa pääle om Rõugõ krossiklubi kõrraligu sõiduraa ehitänü ja mitu võistlustki kõrraldanu.

«Poig Siim küsse joba sis, ku Rõugõ koolin opsõ, krossiraa jaos kotust,» kõnõl’ Ervin. «Sis arvssi, et poisi jutt, a nüüt om tä täüsmiis ja esi poja esä. Kolm aastat tagasi nakas’ tegemä, Rõugõ päält tull’ poissõ manu. Nüüt om näil uma rada siin ja külän elu käü.»

«Külän olli poissõl tsikli olõman ja mõtli, et teemi är,» ütel’ Võrolt peri Ilvese Erki, kiä tull’ Rõugõ mehe Liiberti Antiga Siimulõ appi ja tekk’ klubi kats aastat tagasi ammõtlikus. Timahava talvõl astsõ klubi Eesti motospordi föderatsiooni.

Inne jaanipäivä peeti Vanamõisa krossiraa pääl maaha tõnõ suur võistlus ja edimädsel lämmäl pühäpääväl päält vihma tulli krossimehe laembas tettü raa pääle sõitu har’otama.

«Meil om pundin kopamiis kah, ku rata om vaia kaiba, sebimi koskilt kopa ja panõmi timä ruuli,» selet’ Rõugõ krossiklubi vahtsõnõ päämiis Linnu Ahti, ammõdi poolõst Mäetalu sepp.

Tsipa ao peräst näüdäs’ tä, ku väkev hüppemägi kopaga tettü om: tsikli hüpäs’ taiva all nigu kunn perve päält lumpi.

Ahti kõnõl’, et motosport passis sepä hingeeloga häste kokko: virota saa mõlõmba ala pääl. Trenni saa kah ilma perrä tetä, ku uma ao perremiis olõt.

Ahti karas’ krossiklubi mano kats aastat tagasi, ku ostsõ hindäle tsikli. «Hää punt oll’ joba kuun, naksimi toimõndama,» ütel’ tä.

Rõugõ motoklubiliidsi om 15–20 ümbre. Inämbüs omma 25–30aastadsõ, a mõni ka pia 40, ja sis peris poiskõsõ, külämiihi poja.

«Kõgõ väikumb, säitsmeaastanõ, oll’ uma ATVga joba tõist kõrda võistlõman,» selet’ Ahti. «Rõugõ süküskrossilõ nuu väiku es julgu edimält tulla, et äkki sõidõtas näist üle, a sis iks tulli ja saiva viil karika kah. Timahava kiäki inämb es pelgä. Naidõ väikside peräst teemiki taad asja rohkõmb.»

Linnu Ahti rehkend’, et klubi jõud kõrralda kats võistlust aastan. Katõ edimädse võistlusõ kariga pand’ Ahti esi vällä, rada om tettü krossimiihi uma rahaga ja vald pand kah ola ala.

«Tegijä mehe omma,» tunnust’ krossimiihi Rõugõ valla arõndusnõvvomiis Margi Jaanus. «Valla arõngukavan om kirän, et kunagi võissi tetä eski sändse suurõmba motopargi, kon latsõ saasi nii auto ku tsikliga sõitmist pruuvi.»

Rõugõ motomehe olõ-i profisportlasõ, a hobisarja sõit kimmäs punt iks üten.

«Inämbüs sõit kõgõ nõrgõmban, D-sar’an, a ka B- ja eski A-sar’an om meil mõni kõva sõitja,» ütel’ Ahti. «Üts om sääne retromiis, Zetiga sõit, Pildi Andres.»

Ahti esi sõit Kawasaki 250ga. «A mul om kere suur, lätt vaia kõvõmbat massinat,» märgotas tä vahtsõ tsikli ostmisõst.

Hobisõitja jaos parra tsikli iist piät vällä käümä paar tuhat eurot, peris vahtsõnõ mass viis-kuus tuhat. «Hiinaka» saa latsilõ kolmõsaa euroga kätte, a Ahti jutu perrä jäätki säänest putitama.

«Tsikli omma peris kalli jah, tuuperäst ma latsõn es saaki tsiklit, ostsõ sis, ku tull’ uma rahakott,» ütel’ Ahti. «Ma olli üten Leoki Aigari ja Taneliga Sõmmõrpalu latsiaian ja koolin. Nä panti kõgõ Sõmmõrpalu krossi aol sõitma väikeist tsõõri. No iks ila tsilku, ku nimä sõidi, olõssi esi kah tahtnu olla sääl!»

16.07. tulõ jälki Sõmmõrpalo motokross Leoki Väino rändkariga pääle. «Mõtli eski võistlõmisõ pääle, a seokõrd läämi siski õnnõ kaema,» selet’ Ahti.

Ilvese Erki ütel’, et timahava lätt Rõugõ krossiklubi ka Eesti meistrivõistluisõlõ. «Kikka Reiko lei meile punti, Eesti neläs poiss minevä-aasta,» kitt’ tä.

«Ramo bossi käve vällä, et tekke Võromaa uma sari,» kõnõl’ Ahti. «Uma rada om Haanin, Matsil, Vahtsõliina rata saasi kah pruuki. A tuud mõtõt piät siitmä viil, inne kolmõ aastat külh ei jõvva.»

Harju Ülle (Uma Leht)