Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit kuulutati metsanduse kutse andja konkursi võitjaks

MetsVastavalt Metsanduse Kutsenõukogu 20. veebruari koosoleku otsusele nr 14 kuulutati metsanduse kutseala kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL). EMPL teeb koostööd metsanduslike kutsete valdkonnas Luua Metsanduskooli ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuse ning SA Kutsekojaga.

“Näeme, et peame panustama haridusmaastikul toimuvatesse protsessidesse. Selleks, et ühiskonnas toimuks mõtlemises muutus, peame rääkima õpiväljunditest kui ettevõtlussisenditest,” ütles Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tööstuse valdkonna teemajuht Pille Aasamets. “Koolid üksi ei mõtle välja, mida läheks töömaailmal vaja. Selleks ongi erialaliidud, kes korjavad sektori soovid kokku ja formuleerivad need haridusvaldkonnale,” ütles Aasamets.

Kui koolide ülesanne on kutseõppe andmine, siis EMPLi roll kutse andjana on eelkõige töökogemustega inimeste kutse tunnustamine. Kutseeksam on vajalik nii koolilõpetaja kui kogemusega töötaja tööks valmisoleku ja kompetentside hindamiseks.

EMPLi koostööpartner, Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu märgib, et muutused haridusvaldkonnas toimuvad nii valitsuse, institutsionaalsel kui ka üksikisiku tasandil. “Koolide tegevuse üheks eesmärgiks on sektori konkurentsivõime suurendamine läbi inimeste kompetentside tõstmise, mis omakorda parandab töömaailma töökvaliteeti. Koolina usume, et üha enam saab oluliseks elukestev õpe ning parim variant selleks on töökohal õppimine. Erialase hariduse omandamine, sh ka täienduskoolitused, võiks tulevikus veelgi rohkem olla integreeritud töökoha vajaduste ning inimeste soovidega.”

Metsanduse Kutsenõukogu koordinaator Eve Kitt SA-st Kutsekoda tõdeb, et koolides pakutav peaks olema maksimaalselt kooskõlas tegeliku elu vajadustega. “EMPL on heaks näiteks tööandjate ja koolide koostöö kasulikkusest – koos panustatakse kutsehariduse kvaliteeti. Kutsekoda koostöös erialaliiduga koondab tööturu spetsialistid ja koolide esindajad, kes kirjeldavad tööturul vajalikud kompetentsid kutsestandarditesse. Kutsestandardid on aluseks koolide õppekavade koostamisele ja vajalikud töötajate kompetentsuse hindamiseks kutse andmisel. ”

EMPL korraldab märtsikuus raietöölise 3. taseme kutseeksami. Eestis on praeguseks väljastatud 678 “Raietööline I” kutsetunnistust, neist 214 viimasel, ehk 2013. aastal. Kokku on metsas raietöölisi hinnanguliselt 900.