Viljandi maavanem kehtestas alates 18. veebruarist sõidukitega jääle mineku keelu

Viljandi maavanema korraldusega on alates 18. veebruarist maakonna kõikidel veekogudel sõidukitega jääleminek keelatud.
Maavanem kehtestas keelu ilmastikutingimusi, jääkatte seisukorda ning kaluritelt saadud infot arvesse võttes selleks, et tagada ohutus ja vältida õnnetusjuhtumeid.

Teiste veekogude seas on sõidukitega jääleminek keelatud Võrtsjärve Viljandi maakonna territooriumile jääval osal. Keeld ei laiene kutselistele kaluritele, et tagada võrkude väljatoomine.

«Palun siiski ka kõigil inimestel ohutuse huvides jääleminekut pigem vältida,» lausus maavanem Lembit Kruuse. «Ilmastikuolud muutuvad väga kiiresti ja jää võib kohati inimese raskuse all järele anda.» “Erilist tähelepanu palun kõikidel pöörata veekogude läheduses mängivatele lastele, sest laste ohutunne ja riskikäitumine on täiskasvanutega võrreldes veel välja kujunemata,” lisas ta.

Viljandi maavanema korralduse aluseks on veeseadus ja avaliku teabe seadus. Maavanema korraldus on antud välja ohutuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite vältimiseks veekogudel.

Maavanema korralduse tekst:

Veeseaduse paragrahvi 5 lõike 2 punkti 2 ja paragrahvi 18 lõike 5 punkti 5 ja paragrahvi 18 lõike 6 ning avaliku teabes seaduse paragrahvi 28 lõike 1 punkti 7 ja paragrahvi 29 lõike 1 alusel ning arvestades järsku ilma soojenemist ning ilmastikutingimustega seonduvat jääkatte nõrgenemist ning kalurite esindajatelt saadud infot

1. Keelan ohutuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite vältimiseks avalikele ja avalikult kasutatavatele veekogudele, sealhulgas Võrtsjärve Viljandi maakonna territooriumile jääva osa jääle mineku B-kategooria ja kõrgema kategooria sõidukitel alates 18. veebruarist 2014 kuni jää sulamiseni.

2. Erandina ei laiene keeld kutselistele kaluritele, et tagada võrkude väljatoomine.

3. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.