Avati sotsiaalse ettevõtluse venekeelne infovärav

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) veebilehele lisandus venekeelne osa – aadressil www.sev.ee/ru asuv infovärav siinsetele vene keelt kõnelevatele sotsiaalse ettevõtluse huvilistele.

“Olen alati tähtsaks pidanud vabaühenduste omatulu teenimist, et nad sõltuksid vähem riigi rahakotist. Mida vähem vabaühendused sõltuvad riigi rahastusest, seda selgemad on avaliku ja kolmanda sektori suhted. Sotsiaalne ettevõtlus on üks võimalus, kuidas lahendada ühiskonnas olulisi probleeme tehes seda omatulu teenimise abil. Mul on väga hea meel, et teave sotsiaalsest ettevõtlusest jõuab nüüd rohkemate inimesteni,” kommenteeris portaali avamist regionaalminister Siim Kiisler.

“Eestis elab palju vene keelt emakeelena kõnelevaid inimesi ja nagu SEVi meeskonna senine kogemus on näidanud, tunnevad nemadki sotsiaalse ettevõtluse teemade vastu huvi. Seetõttu otsustasime olulise hulga eestikeelset informatsiooni vene keelde tõlkida,” tutvustas venekeelse veebikeskkonna sünnilugu SEVi kommunikatsioonijuht Külli Kivioja-Ööpik.

Infoväravast leiab muuhulgas infot sotsiaalse ettevõtluse olemuse ja tausta kohta, häid näiteid sotsiaalsetest ettevõtetest Eestis ja välismaal, nõuandeid sotsiaalse ettevõtlusega alustada soovijatele ja juhiseid oma organisatsiooni ühiskondliku mõju hindamiseks.

Venekeelse veebi peamine sihtrühm on igas vanuses aktiivsed vene keelt emakeelena kõnelevad inimesed, kes soovivad oma kogukonna heaks tegutseda. Sihtrühma kuuluvad seejuures nii juba tegutsevate kodanikuühenduste esindajad kui need, kes ühegi kodanikuühendusega seotud ei ole. Veebilehte uuendatakse ja täiendatakse ka pärast projekti lõppu.

Mõiste sotsiaalne ettevõtlus tähistab ettevõtlustegevust, mille kogu kasum reinvesteeritakse organisatsiooni ühiskondliku eesmärgi saavutamiseks. Erinevalt traditsioonilistest kodanikuühendustest teenivad sotsiaalsed ettevõtted raha oma tegevuse jaoks toodete ja teenuste müügist, neil on oma ärimudel. Samas on nende peamine eesmärk ühiskonda panustada, mitte raha teenida nagu traditsioonilistel ettevõtetel.

Projekti “Sotsiaalse ettevõtluse venekeelne infovärav” toetab Kultuuriministeerium integratsioonivaldkonna meediaprogrammist.