Soodomal on regilauluõhtu

29. jaanuaril kell 18.00 avaneb Põlvamaa rahvakultuurispetsialisti Kati Taali abiga Soodoma külakeskuses Eesti Rahvusliku Folkoorinõukogu noortekogu poolt kokku pandud näitus “Kodus loodud pärimus”. Järgneb regilaulutuba, kus mentorina on julgustamas ja eestlaulmas Celia Roose. Kellel mahti, küpsetab enne lauluringi kodus laulu ümisedes head paremat lauale panemiseks. Viisipidamatus tulemata jätmist ei vabanda. Regilaulu vägi võib puudutama igaüht, kel tahtmist laulust mõnu tunda. Koos laulmised hakkavad toimuma korra kuus. Esimestel kokkusaamistel on lubanud eestlauljatena toeks olla laulikud Celia Roose, Kairi Leivo ja Epp Margna.

Celia Roose (sünd. 1964) on hariduselt koorijuht-muusikapedagoog (lõpetanud 1989. aastal Tallinna Konservatooriumi koorijuhtimise alal) ja tegevuselt pärimusmuusik-õpetaja. Tema teadlik folkloorialane tegevus algas ansamblis Leigarid 1984. aastal. Esimeseks suureks eeskujuks ja õpetajaks oli Kristjan Torop. Käesoleval ajal töötab Celia TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias õppejõuna ning Lüllemäe Põhikoolis muusika- ja kooriõpetajana, õpib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorantuuris. Tema suureks armastuseks on eesti vanem laulukultuur ja selle loomulik jätkumine tänapäeval. Celia osaleb ansamblites SuurõŽpilvõŽ, Sannalise ja Arrotajad, on löönud kaasa Tormise-Jalaka-Kaljuste projektides “Eesti ballaadid”, “Eesti naiste laulud”, “Eesti meeste laulud” jm. Korraldanud pärimuskultuuri tundmaõppimise perelaagreid Pirrupuusaare talus ja Männiku Metsatalus jne.

Väeloits

Tule-tule päevapärga
Veeri meie õue pääle
Astu tsõõri moro pääle
Päiv andku tüü jõudu
Tüü jõudu elujõudu
Päiva jõudu päälikile
Tüü jõudu tütarile
Rammu anna poegadele
Kuule kuule kuukene
Helkvad taeva tähekesed
Ehatähte illukene
Puhu viha mu pealt ära
Aja valu külma vette
Aja mure mere taha
Kõik hirmud ilma mingu
Kõik armud ilmast tulgu
Õnne meie õue pääle

Nõnda on väge ja armu nõutanud meie esiemad. Pärandina on need väelised sõnad ja sõnumised meile hoida antud. Regilaulu tuleb laulda sõnuda. See on võimalus minna rännakule . Maagiline korduv värsirütm kannab sind eemale argimuredest ja laseb sul tunda end osana millestki suurest ja igikestvast. Lauludesse peidetud õpetussõnad ja värviküllased kirjeldused ilmaloomisest üllatavad oma poeetilisuses. See on maailm mida on tore avastada koos sõpradega tundes ühislaulmisel tekkivat energiavoogu . Regilaulu on hea laulda ka üksinda mööda metsaradu jalutades või toimetades koduseid toimetusi. Regilauludes on rõõmu kurbust , sündi surma. Siit leiame meie rahva ürgsed loomislood . Väelisemaks saab laulud laulda seda üheskoos tehes.

Regilaulu õhtud Kanepi vallas saavad teoks tänu Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsile.