Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppurid käisid keelepraktikal Järvamaal

IVKHK Paides2Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse laohoidja eriala teise kursuse 18 õpilast osalesid kahenädalasel keelepraktikal-õppereisil Järvamaa Kutsehariduskeskuses Paides.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed rahastatava keeleõppe programmi eesmärgiks oli parandada eesti keelest erinevaemakeelega õpilaste eesti keele oskust, avardada nende teadmisi Eesti kultuurist ja traditsioonidest, parandamaks nende läbilöögivõimet tööturul.

„Järvamaa Kutsehariduskeskusega on meie koolil sõprus- ja tööalased suhted juba mitu aastat. Meie kooli õpilased on käinud eelnevalt Paides eesmärgiga läbida tõstukijuhi koolitus,” ütles Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse majandusõppe valdkonna juht Marika Arman. „Järvamaa Kutsehariduskeskusel on kaasaegne logistika õppesuuna praktikabaas ja see saigi otsustavaks projektipartneri valikul,” lisas Arman.

Kahenädalane periood valiti parema keeleoskuse omandamiseks. Nii mõnigi õpilastest oli esimest korda nii kaua kodust eemal. Kaks nädalat olid täis tihedat õppetööd. Programmi raames õpiti erialast eesti keelt 20 tundi, kaubaõpetust 20 tundi ning praktilise õppena tõstukite ehitust, hooldust ja juhtimist 40 tundi. Kogu õppetöö toimus eesti keeles. 

Vaba aeg veedeti Järvamaa Kutsehariduskeskuse laohoidja eriala õpilastega, nii suheldi palju eesti keeles. Koos külastati Kurgja Talumuuseumi ja Paide Vallitorni, tutvuti Eesti kultuuri ja ajalooga. SA Vabaajakeskuses Wittenstein, mis on Paide noortekeskus, oli õpilastel võimalus luua isiklikke sidemeid Järvamaa noortega. Seegi andis parema võimaluse suhtluskeele omandamiseks.

„Õpilastele meeldis Järvamaa Kutsehariduskeskus, nad elasid kõigi mugavustega õpilaskodus. Paide linn on sõbralik,” sõnas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse grupijuhendaja Marina Kolodjažnaja. „Eriti jäi õpilastele meelde vabaajakeskuse külastus. Järvamaa õpilastega kontakte luua polnud kerge, projektis osalejate arvates oleks olnud huvitavam elada sealsete õpilaste juures kodus,” lisas Kolodjažnaja.

Marina Kolodjažnaja sõnul jäid õpilased projektis osalemisega rahule, nad said õppida eesti keeles Eestimaa südames. Eriline „kirss tordil” on see, et kõik projektis osalenud saavad tõstukijuhi load.

Kutseõppurite keelepraktika ja õppereisid toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse “Kutseõppurite ja täiskasvanute gümnaasiumide õppurite täiendav keeleõpe” käigus. Eestis koordineerib programmi Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA).