Eesti mahetootja Saidafarm pälvis rahvusvahelise Läänemere-sõbraliku taluniku tiitli

Saidafarmi juhataja Juhan Särgava. Foto: elfond.ee

Täna avalikustati Helsingis 2013. aasta Läänemere-sõbralik põllumajandustootja, kelleks osutus Juhan Särgava juhitav OÜ Saidafarm Harjumaalt.

Särgava tõsteti üheksa riigi talunike seast esile uuenduslike, mitmekesiste ja säästlike lahenduste kasutamise eest suurtootmises. Lisaks tunnustusele toetati mahetootjat 10 000-eurose auhinnarahaga.

Neljandat aastat Läänemere äärsetes riikides ühiselt korraldatava konkursi võit tuli Eestisse esmakordselt. 1992. aastast tegutsev Eesti suurimaid mahetootjaid Saidafarm on üks Eesti säästva tootmise pioneere, kes on kasutusele võtnud mitmeid keskkonnasõbralikke ja säästlikke lahendusi, mis aitavad muuhulgas vähendada liigsete toitainete veekogudesse jõudmisest tingitud vetikate vohamist.

“Mahetootmine teenib nii keskkonda kui ühiskonda. Alternatiivsete põllumajandusviiside tutvustamine ja tunnustamine aitab ühiskonnas teadvustada säästva põllumajanduse võimalikkust ja kasu ning ühtlasi inspireerida ka teisi tootjaid,” lausus Saidafarmi eestvedaja Juhan Särgava. “Keskkonnahoidliku ja tervislikku toitu eelistava tarbija kujundamisel mängib samuti olulist rolli tootja,” lisas Särgava. 

Nii rahvusvahelise kui Eesti eelvooru žüriid tõid Saidafarmi puhul esile säästvate ja uuenduslike meetodite rakendamist suures mahus. Näiteks võttis Saidafarm hiljuti kasutusele looduslikke ressursse säästva vee taaskasutamise süsteemi. “Saidafarmi pikaaegne tegutsemine ning areng näitab, et ka suurtootjad saavad edukalt kaasa aidata Läänemere olukorra parandamisele ning sealjuures olla jätkusuutlikud,” tõdes Eesti vooru žürii liige ja Eestimaa Looduse Fondi põllumajanduse ja merekeskkonna ekspert Aleksei Lotman.

Läänemere-sõbralik talunik kuulutati välja rahvusvahelise Läänemere-sõbralike põllumajandustootjate konverentsi “A Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea” raames. Konkursi eesmärk on tõsta heade eeskujude kaudu tähelepanu põllumajanduse mõjule ning vajadusele keskkonnahoidlikuma põllumajanduse järele kogu Läänemere piirkonnas. Auhinda antakse välja koos Maailma Looduse Fondi, Eestimaa Looduse Fondi, Läänemere Maade Talunike Keskkonnafoorumi ja teiste partneritega aastast 2009 ning konkursil osalevad Saksamaa, Rootsi, Soome, Taani, Venemaa, Läti, Poola, Leedu ja Eesti talunikud. Varasemalt on tiitli pälvinud Poola, Rootsi ning Soome põllumajandustootjad. Eestit on eelmistel aastatel rahvusvahelisel konkursil esindanud Viraito OÜ Jõgevamaalt, Marjasoo talu Tartumaalt ja perekond Tobreluts Põlvamaalt.

Läänemeri on üks saastunumaid meresid. Reovete ja põllumajanduses kasutatud väetiste merre valgumine on merekeskkonnale suureks ohuks. Selle ohu kõrvaldamine eeldab tugevamat kontrolli toitainete loodusesse sattumise üle ning keskkonnahoidlikumat põllumajandustegevust. Värsket raportit Läänemere olukorrast saab lugeda siit.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap