Tallinna Vaba Waldorfkool korraldab
hariduskonverentsi ja mõttetalgud

Tallinna Vaba Waldorfkool. Foto: bioneer.ee
Tallinna Vaba Waldorfkool. Foto: bioneer.ee

Tallinna Vabas Waldorfkoolis saab alates 1. septembrist 2013 õppida ka gümnaasiumiklassides. Seoses sellega korraldab kool 4. mail  Tallinnas hariduskonverentsi ja mõttetalgud, et käsitleda keskhariduse praegust olukorda ning waldorfpedagoogika võimalusi kogemusliku ja mõtestava keskhariduse pakkumiseks noortele.

Tallinna Vabast Waldorfkoolist kujuneb Tartu Waldorfgümnaasiumi kõrval teine waldorfpedagoogikat rakendav täistsükli kool Eestis.

„Oleme waldorfgümnaasiumi avamiseks teinud põhjalikku eeltööd ja läbinud kõik vajalikud ettevalmistused ning praegu võime öelda, et sellest sügisest pakume esimese Tallinna koolina gümnaasiumiõpet waldorfpedagoogika alusel,“ lausus loodava gümnaasiumiosa koordinaator ja 10. klassi õpetaja Kristina Šanin.

Waldorfpedagoogika ja waldorfgümnaasiumi tutvustamiseks toimub 4. mail  konverents „Waldorfgümnaasium Tallinnas – mida tähendab keskharidus waldorfkoolis“. Sel päeval saab kuulata loenguid waldorfpedagoogilisest lähenemisest ja töötubades kogeda õppimist waldorfkoolis.

Päeva teises pooles toimuvas mõttekojas „Mida tähendab vabadus hariduses?“ arutame, mis tingimustel aitab koolis ning kodus õpitu ja kogetu kujuneda vabaks inimeseks ning mida see vabadus praegu ja lähitulevikus üldse tähendab. Konverents, töötoad ja mõttekoda toimuvad Tallinna Vaba Waldorfkooli ruumides Põhja-Tallinnas aadressil Tuulemaa 12.  Mõttekoja kujul toimuvad mõttetalgud on inspireeritud samal päeval toimuvast Teeme Ära talgupäevast.

Konverentsile ja mõttekotta on oodatud kõik, kes huvituvad gümnaasiumiharidusest waldorfkoolis, samuti kõik waldorfpedagoogika huvilised: lapsed, lastevanemad, vanavanemad, tudengid, õpetajad, haridustöötajad ja teised. Konverentsil, mõttekojas ja töötubades osalemine on tasuta, vajalik on eelregistreerimine kooli kodulehel 30. aprilliks.

Waldorfpedagoogika on hariduskäsitus, mis toetab inimese loomulikust arengust lähtuvat ja looduse rütme arvestavat terviklikku arengut. Terviklikkuse seisukohalt vajavad inimeses võrdset tähelepanu selge mõtlemine, tasakaalustatud tundeelu ja terve tahe. Tänapäeva ühiskonnas, kus teadmised on kergelt ja vabalt kättesaadavad, tekib probleem nende tasakaalustamisel oskuste ja moraaliga. Waldorfpedagoogika lähtub väärtuspõhisest kasvatusest, kus teadmiste kõrval toetatakse võrdsel määral ka võimete arendamist ja loovuse avanemist.

Konverentsi korraldamist rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

www: http://tallinn.waldorf.ee/

facebook: https://www.facebook.com/waldorfkeskus

Share via
Copy link
Powered by Social Snap