Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone remonditi energiasäästlikuks

rakvere g võidu tn hoone IMG_6854Aastavahetuse eel jõudis lõpule Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava 29 õppehoone energiasäästu-rekonstrueerimine, mis hõlmas soojustustöid katusest vundamendini, küttesüsteemide rekonstrueerimist ja ventilatsiooni paigaldamist ruumidesse, kus see seni puudus.

Hoone rekonstrueerimistööd läksid maksma ligi 547 000 eurot. Tallinna tänava õppehoone, nagu varasemadki kordatehtud koolihooned, tegi linn korda saastekvootide müügist saadud raha eest.

Rakvere abilinnapea Allar Aroni sõnul jäi osa rahast, 22 614 eurot, tööde teostajale E&G OÜ ja PVH EHITUS OÜ–le välja maksmata. Linnavalitsus sõlmis 28. detsembril 2012 sellekohase kokkuleppe mainitud ettevõtetega, et peamiselt ilmastiku tõttu tegemata jäänud tööd, mis hõlmavad peamiselt haljastustöid ning ka osaliselt fassaaditöid, tehakse ära hiljemalt käesoleva aasta 31. maiks.
 

Rakvere g võidu õppehoone koos aroniga IMG_6865
Rakvere abilinnapea Allar Aron

Abilinnapea Aroni sõnul väärib tunnustust, et lisaks Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoonele varem valminud sama kooli Vabaduse tänava õppehoone, Rakvere põhikooli hoone ja Tuleviku tänava erivajadustega inimeste päevakeskus rekonstrueeriti saastekvootide müügist saadud raha eest. „Alguses tundus raskesti usutav, et nii lühikese aja jooksul need neli objekti saastekvootide rahadega tehtud sai. Ajaline piirang pani suurema pinge ehitajate, järelevalve, linnavalitsuse ja Riigi Kinnisvara õlule. Meie tänusõnad kõigile, kes pingutasid hea tulemuse nimel,“ lisas Aron.

Abilinnapea Aron väljendas heameelt, et koolivaheajalt naastes saab koolipere alustada ilma ehituskärata rahulikus ja paremas keskkonnas alustada teist poolaastat.