Maailma sõnaosavaim tudeng on eestlane Martin Kiik

Martin_Harvardi_väitlusklubis
Foto: Martin Harvardi ülikooli väitlusklubis

Neljapäeva (03.01.2013) hilisõhtul lõppenud ülikoolide maailmameistrivõistlused väitlemises võitis individuaalarvestuses eestlane Martin Kiik.

Väitlemine on õpilaste ja tudengite intellektuaalne võistlus, kus osalejad peavad piiratud aja jooksul kohtunike ees veenvalt põhjendama oma argumenteeritud seisukohti etteantud teemal. Väitlemises hinnatakse võrdselt nii mõtlemise- kui eneseväljenduse oskuseid. Väitlejad õpivad kiiresti ja analüütiliselt mõtlema, oma mõtteid täpselt sõnastama ja veenvalt publikule esitama. Väitlusega tegeletakse Eestis 1994. aastast Eesti Väitlusseltsi eestvedamisel, 2011. aastast on väitlusõpetus ka riiklikus põhikooli- ja gümnaasiumi õppekavas.

WUDC (World Universities Debating Championship) on maailma suurim akadeemilise väitluse turniir. Käesoleval aastal Berliinis toimunud 33. maailmameistrivõistlustest võttis osa 392 kaheliikmelist võistkonda ehk 784 väitlejat 82 riigist, lisaks kohtunikud ja korraldajad.

MM-l teatakse teemad 15 minutit enne väitluse algust, käesoleval aastal väideldi näiteks allolevatel teemadel:

– Rahvusvahelised arenguorganisatsioonid (nt Maailmapank) ei tohiks rahastada loodusressursside kaevandamist korrumpeerunud riikides.
– Kiiresti kasvava elanikkonnaga riigid peaksid andma igale täiskasvanule kaubeldava loa ühe lapse saamiseks.
– Euroopa Liit peaks anulleerima Kreeka riigivõla.
– Sõduritel peaks olema lubatud keelduda sõjalistel missioonidel osalemisest moraalsetel kaalutlustel.

Väitlemine toimub inglise keeles ning kuna keele valdamisel on suur roll väitluse tulemuses, siis peetakse eraldi arvestust inglise keelt emakeelena kõnelevate, teise keelena kõnelevate ja võõrkeelena kõnelevate võistkondade ja väitlejate osas. Igas kategoorias selgub maailmameister nii võistkondlikult kui individuaalarvestuses.

Eesti Väitlusseltsi kasvandik Martin Kiik alustas väitlemisega põhikooli ajal Tallinna Inglise Kolledžis. Tema esimeseks ja kogu kooliajal ainsaks treeneriks oli väitlusseltsi kauaaegne liige Karin Kase. Kooliajal oli Martin viiekordne Eesti meister väitlemises (kaks korda põhikoolide meister, kaks korda keskkoolide meister ja ühe korra ülikoolide meistrivõistluste võitja), samuti valiti ta neli korda Eesti keskkoolide maailmameistrivõistluste koondisesse.

Eelmisel aastal siirdus Martin Harvardi ülikooli neurobioloogiat õppima, jätkates samal ajal ka väitlustegevusega. Berliini
maailmameistrivõistlustel esindaski ta Harvardi ülikooli. Kell 01:29 täna varahommikul plaksutasid tuhat ükssada kätepaari tormiliselt Martinile, kui ta astus lavale, et vastu võtta esikoht individuaalarvestuses inglise keel teise keelena kategoorias.

Eesti Väitlusselts ühendab väitlusega tegelevaid õpilasi, tudengeid, õpetajaid, treenereid, koolitajaid ja vabatahtlikke. Eesti Väitlusseltsi missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi. Väitlusega tegeletakse Eestis aktiivselt enam kui 60 gümnaasiumis ja kõikides ülikoolides.

Väitlusseltsi tegevust Eestis toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu nõukogu, Avatud Eesti Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital jt.

Lisainfot Berliini maailmameistrivõistluste kohta leiab kodulehelt:
http://wudcberlin.com/

Martin Kiik saabub tagasi Eestisse täna kl 16:55 Tallinnas maanduva lennuga.

Kontakt: Margo Loor, MTÜ Eesti Väitlusselts tegevjuht, tel 51 32 489, e-post margo.loor@debate.ee
www.debate.ee