Kultuuripärandi aasta juhtlause on: pärijata pole pärandit!

p2randilogo_horisontaal_v2rviline(ekraan)2013. aasta on Eestis kuulutatud kultuuripärandi aastaks.

Kultuuripärandi aasta fookus on seatud kultuuripärandile terviklikult, kaasates pärandi nii vaimset kui ka ainelist poolt, nii riikliku (või ka rahvusvahelise) kaitse all olevat pärandit kui ka seda igapäevast (elu)keskkonda, kogukonna tegutsemisvälja ning traditsioone, mis ei ole kaitse all, aga on ometi väärtuslikud kohaliku identiteedi kujundajana. Teema-aasta eesmärk on, et inimesed teadvustaksid kultuuripärandit kõikjal enda ümber ning mõistaksid, et seda tuleb koos hoida – kultuuripärand on meie identiteedi osa ja alus.

Pärandi hoidmisel tuleb lisaks sellele, kuidas me seda teeme, mõelda ka sellele, kellele me seda hoiame – pärijata pole pärandit. Seda, mida ja kuidas me praegu hoiame, hakkavad tulevased põlved uuesti mõtestama. Kuna kultuur, sh ka kultuurmaastik, on inimtekkeline, siis keskendubki aasta programm inimestele: inimesed kultuuriruumides, kultuuripärand kogukonna väärtushinnangutes, noored.

Kultuuripärandi aasta programmi leiavad partnerid ja publik ning lihtsalt huvilised alates jaanuarist Eesti Instituudi kultuurikalendrist aadressil www.kultuur.info, kus on eraldi alajaotus „Kultuuripärandi aasta”. Programmist saab ülevaate ka jaanuari alguses avanevalt teema-aasta veebilehelt www.parandiaasta.ee. Lisaks tegutseme jaanuarist alates ka Facebookis – need infokanalid on kõigile programmi sündmustele avatud – kuid vajame alguses  ka veidi abi:

Selleks, et saaksime teie kavandatud projektidele ja sündmustele kõige paremini tähelepanu tõmmata, palume, et sisestaksite need ise www.kultuur.info sündmustekalendrisse, märkides kindlasti, et tegu on kultuuripärandi aasta sündmusega.

Tekkivate küsimuste puhul on teile abiks kultuuripärandi aasta koordinaator Riin Alatalu (riin.alatalu@parandiaasta.ee, tel 5119439) ja meediakoordinaator Triin Männik (triin.mannik@parandiaasta.ee, tel 56201104).

Riin Alatalu, kultuuripärandiaasta koordinaator

riin.alatalu@parandiaasta.ee

Share via
Copy link
Powered by Social Snap