Korteriühistutele oli lõppev aasta edukas

Korteriühistutele oli lõppev aasta edukas Eesti korteriühistutele oli lõppev aasta edukas – koostegutsemise tulemusena ollakse tugevamad kui iial varem ning aasta teisel poolel sündis ühine elektriost, rääkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi.

“Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) koostöös MTÜ Riigihangete Keskusega viis 23.oktoobrist kuni 26. novembrini 2012 läbi elektrienergia ühisostu, eesmärgiga leida korteriühistutele usaldusväärne koostööpartner, kes avatud elektrituru tingimustes müüks ühistutele elektrit parima hinnaga. Algselt kogusime kokku sadade ühistute tarbimisandmed ja -mahud, siis asusime läbirääkimistesse pakkujatega. Korteriühistute elektri ühisostul pakkus parima hinna kõige soodsamatel tingimustel Elektrimüügi AS. Võtsime aluseks kolm olulisemat kriteeriumi – kõigepealt hind, siis koostööpartneri usaldusväärsus ja paindlikkus ning kõige tipuks ka asjaolu, et korteriühistut käsitletaks lepingu lõpetamistingimuste osas füüsilise isikuga võrdselt ega vaadeldaks seda äriühinguna,” selgitas Mardi.

Ühisostu olulisust tõstsid esile ka Eesti Korteriühistute Liidu aastalõpupeole kogunenud ühistujuhid, kokkuvõtte sellest teeb ka värskelt ilmunud Eesti Korteriühistute Liidu ajakirja Elamu käesoleva aasta viimane number. Mardi sõnul tasub koostegutsemist meelde tuletada just seetõttu, et lõppev aasta oli kogu maailmas tähistatud kui ühistegevuse aasta. “Eestis on ühistuliikumine heas seisus – meie korteriühistud on tegusad ja tublid,” tunneb ta heameelt.

Mardi sõnul ollakse kujunenud võrdväärseks parneriks ka seadusloomes – ühistute ettepanekul on tehtud mitmeid muudatusi uude ettevalmistamisel olevasse korteriomandi ja -ühistu seadusse. “Ühistute juhid saavad Eesti Korteriühistute Liidu vahendusel pidevat koolitust, pidevalt teguteme ka meie Euroopa sõsarorganisatsioonides, et viimaste arengutega ühistute elu korraldamisel ka Euroopa tasandil kursis olla,” rääkis Mardi.

Kuid häid ideid sünnib ühistegevuse osas mujalgi –  üle 800 miljoni inimese üle maailma on ühistute liikmed. Mardi toob näiteid ka mujalt maailmast: Ühistegevuse propageerimisel on iseäranis tänavu, ühistegevuse aastal palju ületarbimise vastu võitlemisest räägitud, ent New Yorgis astuvad kodanikud ka konkreetseid samme – juulis asutatud kodutoidu jagamise ühistu Mealku palub võimalust maiustada roogadega, mis kellegi teise toidutegemisel üle jäävad. Ehk siis kui keegi valmistab perele näiteks liiga suure porgandipiruka, võib ta poole sellest nõuetekohaselt pakkida ja kõrvale panna, andes sellest Mealku kommuunis neti vahendusel teada. Juhul, kui keegi teistest registreeritud kasutajatest toiduportsu broneerib, on rattakuller peagi hobikoka ukse taga.

Rahaga ei arveldata, kirja panna tohib vaid viimastel päevadel valminud toitu, kasutades valmistamiseks ennekõike väärtuslikke orgaanilisi ja mahetoiduaineid ning loojate sõnul põhineb ettevõtmine ennekõike vastastikusel usaldusel. Mealku loomise ajendiks oli soov võidelda ületarbimise ja asjade liigse äraviskamisega.

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) asutati 17. aprillil 1996 Rakveres. Organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.