Otepää valla esindus külastas Saksamaad

5.-11. detsembril külastasid Otepää valla esindus – kultuurikollektiivid sõpruspiirkonda Tarpi Saksamaal.

Tarpi külastasid Otepää Gümnaasiumi 6.klasside rahvatantsurühm, rahvatantsurühm Nuustaku noored ja Otepää noored Kaire Ojavee juhendamisel, viiuliõpetaja Varju Teder ja mitmed Tarpiga sõprussidemeid hoidvad Otepää inimesed. Õpilasi saatsid Otepää Gümnaasiumi õpetajad Kaire Ojavee ja Tiie Jaaniste. Otepää sõprussidemete vahendaja Mari Mõttus sõnas, et vastuvõtt oli väga südamlik. Tarpi linnapeale Brunhilde Eberlele anti üle Otepää vallavanema Merlin Müüri tervitus ja kutse osaleda järgmise aasta Otepää käsitöölaadal. Tarpi omavalitsus kinkis igale tantsijale ka rahalise
kingituse.

Otepää kultuurikollektiivid esinesid Tarpi jõululaadal, esinemine pälvisid kohalike inimeste sooja vastuvõtu. Elevust tekitas kontserdi lõpul toimunud ühistants, kus tantsisid nii otepäälased kui ka tarpilased. Ööbimine toimus otepäälastele juba tuttavas kohas – Treenehütteni hostelis. Põnevaks katsumuseks kujunes noortele ühine toidutegemine ning köögitoimkonnas olemine. Suuremad tanstijad aitasid väiksematel ka koolitükke õppida.

Otepää Vallavalitsus tänab kõiki esinejaid, juhendajad ja neid, kes aitasid reisi läbi viia!

Ametlik sõpruskokkulepe Otepää ja Tarpi vahel sõlmiti 14.veebruaril 1992. aastal, kuid kontaktid ja läbikäimine algas pihta juba kaks aastat varem, 1990.aastal. Põhiliselt on tehtud koostööd hariduse ja kultuuri vallas. Rasketel üleminekuaastatel osutas Tarpi linn otepäälastele igakülget abi – saadeti humanitaarabi ning abistati keeleõppel. Hiljem tekkisid kultuurikontaktid. Tänaseks on tihedamaks suhtlusvormiks jäänud õpilasvahetused mõlema piirkonna vahel.

Suhete alguses on olnud Tarpi poole pealt eestvedajaks Horst Fischer, otepäälasi vahendas lahkunud saksa keele õpetaja Maila Värk. Hiljem võttis tema tegevuse üle kooli huvijuht Terje Aasaroht, kes ka tänini õpilasvahetust vahendab. Otepäälastele on tuttavad veel sõprussidemete arendajana Günther Will (Winky), Carlos Thomsen ja hr.Wiese. Viimastel
aastatel on Otepää poolt sõprussidemeid vahendanud Mari Mõttus.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap