Jõgevamaa Sädeinimene Pille Tutt: “Väärtustagem oma juuri ja eluviisi”

Möödunud nädalal tuli Sadalasse rõõmus uudis. Siinne Külade Seltsi esimees ja ühtlasi maakonna rahvakultuurispetsialist Pille Tutt kuulutati Jõgevamaa Kodanikeühenduste konverentsil Jõgevamaa Sädeinimeseks 2012.

Kust on alguse saanud teie huvi rahvakultuuri ja külaliikumise vastu ?

“Rahvakultuuri huvi on pärit kodust, kus peeti lugu rahvakalendri tähtpäevadest ja nendega seotud kommetest. Minu vanemad on pärit Võrumaalt ja maalähedane eluviis on alati olnud meie peres väärtustatud. Algklassist alates olen koos vennaga rahvatantsu tantsinud. Tantsurühma juhendaja selgitused meie esivanemate traditsioonidest ja tegemistest kuulusid meie tantsutundide juurde. Mulle on alati  meeldinud triibuseelikud, vööd, tanud ja põlled. Noore õpetajana kandsin suvisel ajal sageli pastlaid ja linaseid riideid koos sõle ja vööga, see lihtsalt meeldis mulle. Külaliikumise juurde olen sattunud teadlikult, sest kodu koos abikaasaga on rajatud Ookatku külla Sadalasse. Töötades rahvamaja juhatajana oli õige pea selge, et ühistegevuses ja koostöös on väge ja võimu ning võimalus ajaga kaasa minna, piirkonnal jõudsalt  areneda. Head võimalused teadmiste saamiseks ja oskuslikuks tegutsemiseks on olnud tänu nii maakondlikule kui ka vabariiklikule külaliikumise  organisatsioonidele. Olen Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse asutajaliige ja kõik need aastad ka juhatuse liige. Ühenduse liikmed oma entusiasmiga ja tegutsemistahtega on alati olnud maakonnaühendusele toimivaks toeks. Suured tänud neile kõigile”.

Kuivõrd mõjutab teie mõtteerkust ja pealehakkamist , see, et elate vist juba üle paarikümne aasta Sadalas?

“Sadala oma kultuurilooga on tugeva ajaloolise taustaga. Seltsitegevus on siinkandi rahvale olnud omane juba 1882. aastast kui asutati kohalik mängu ja lauluselts. Seltsielu elavnes tunduvalt kui 1898. aastal asutati Põllumeeste Selts. Nimetatud seltsi eestvedamisel ehitati 1930. aastal Sadala rahvamaja, mis on kasutusel praegugi kuid on läbinud siseruumides  uuenduskuuri ja kaasajastamise.

Sadala oma juurtega ongi olnud minu aktiivsuse alustalaks külaliikumises, sest on ju kodukoht see mis annab innustust ja vajab tegusaid tegemisi. Kindlasti on väga suureks külaliikumises kaasa löömise tõukeks ja sealsamas ka toeks olnud minu põllumehest abikaasa Sulev. Temast õhkuv rahulikkus, aga sealsamas järjepidav tegutsemine põllumajanduses ja maatöödes on minule väga suureks innustuseks ja eeskujuks. Olen ju ise olnud aastakümneid linnatüdruk, enne pere loomist töötanud kaksteist aastat kooliõpetajana. Kultuuritööga  olen toimetanud  nii piirkonnas kui maakonnas kokku neliteist  aastat.”

Mis on teie sädelevamad hetked lõppevast aastas  nii Sadala külade seltsi eestvedajana, Jõgevamaa rahvakultuurispetsialistina kui ka pereemana?

“Rahvakultuurispetsialistina on heameel tõdeda, et kevadine maakonna laulu- ja tantsupidu Jõgeval tõi kokku palju häid laulu- ja tantsukollektiive üle maakonna  ning ühispidu sai väärikalt peetud ja ajalukku talletatud. Memme-taadi suvepidu Kasepääl põlvkondade vahelise sideme tugevdamine. Avatud Külaväravad juulis oli igati mõnus päev koos oma piirkonna koorilauljate ja rahvatantsijatega, külateatritrupi liikmetega ja teiste aktiivsete toredate inimestega. Pereemana on heameel, et mõlemad, nii poeg kui tütar on leidnud omale meelepärase hobi, poeg tantsib Maaülikooli rahvatantsurühmas, tütar lisab akordionimängule vürtsi juurde  mitmete võõrkeelte omandamisega, hiina ja hispaania keel.”

Millised on teie arvates võimalused külaelu edendamiseks tänases Eestis nii inimeste entusiasmi kui ka praeguseid majandusolusid arvestades ?

“Oma kodukoha hoidmine ja toetamine on alati maaelust lugu pidavale inimestele olnud olulised. On tehtud talguid, ühiseid laulu- ja tantsupäevi, arutelusid ja peetud plaane. Nende eestvedajad on olnud entusiastlikud ja pühendunud tegijad. Ehitamiseks ja uute asjade muretsemiseks on olnud vaja  taotleda ühisprojektidega rahastamist. Ka siin on määravaks innustumine ja endast andmine.  Võimalusi oma kodukoha elu edendamiseks on, peab olema  päris suur ports teadmisi ja  oskusi, meeletult  tegutsemistahet ja järjepidevust, hulgaliselt  kaaslaste positiivset toetust ja kaasamõtlemist. Sadala oma küladega on väärt, et siin perega elada ja oma igapäevaseid toimetamisi teha. Maal elamine on meie rahvale omane elulaad, väärtustagem ja tundkem oma juuri ja eluviisi. Hoidkem ja toetagem oma inimesi, sest koostööga ja ühistegevusega loodud sündmused, tegevused teevad  meie argipäevad värvikamaksja rõõmsamaks.”

 Jaan Lukas 

Pille Tutti õnnitleb Jõgevmaa Sädeinimeseks valimise puhul Jõgevamaa
Arendus-ja Ettevõtluskeskuse juhataja Tiit Urva
Foto Johannes Haav