Tasuta koolitus Haapsalus: „Ühtsed alused kodanikuühenduste rahastamiseks avaliku sektori eelarvetest”

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis kutsub tasuta koolitusele „Ühtsed alused kodanikuühenduste rahastamiseks avaliku sektori eelarvetest“, et aidata koos luua soodne pinnas avaliku raha läbipaistvaks, eesmärgipäraseks ja tulemuslikuks eraldamiseks vabaühendustele.

Koolitusele oodatakse peale kohalike omavalitsuste esindajate ka aktiivsetele kodanikuühenduste esindajaid (juhatuse liikmed, projektijuhid jne), kellel on kokkupuude riigi eelarvest rahastatud projektidega. Koolitused on toimunud juba Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus. Huvi koolituste vastu on olnud suur ning on tulnud väga head tagasisidet. Haapsalu koolitusele on veel vabu kohti.

Koolitus toimub 6. detsembril kella 10-12 Haapsalu kultuurikeskuses (Posti tn 3).
Registreeri

Koolituse viib läbi SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Koolituse sisu:
Nüüd on kodanikuühenduste rahastamise põhimõtted ja viisid kirjeldatud regionaalministri valitsemisala tellimusel Praxise koostatud juhendmaterjalis, millesse on koondatud ka soovitused ja parimad praktikad. Juhendi sündi on panustanud paljud valdkonna asjatundjad ja kolmas sektor ise. Juhendi rakendamiseks viiakse läbi koolitused erinevates maakondades üle Eesti ja on tasuta. Koolitus aitab leida vastused küsimustele:

  • Kuidas hinnata rahastamise tulemuslikkust?
  • Kuidas tagada avaliku raha kasutamise läbipaistvus?
  • Kas ja kuidas siduda toetuse andmine strateegiliste eesmärkidega?
  • Millal anda ühendusele tegevus- ja millal projektitoetust?
  • Koolitustel käsitletakse parimaid näiteid, jagatakse soovitusi ning pakutakse lahendusi.

Lektorid: Maiu Uus ja Kristina Mänd (SA Poliitikauuringute Keskus Praxis)
Kohti on piiratud arv, seetõttu palutakse võimalikult varakult oma osalemissoovist teada anda.

Lähem info http://www.bcskoolitus.ee/Yhtsed_alused_kodanikuyhenduste_rahastamiseks

Share via
Copy link
Powered by Social Snap