Vallatud ja väärikad Tuuritajad jõudis 30. eluaastasse

Jõgevamaa segarühma Tuuritajad tantsijatest kiirgab ühteaegu nii lustilisust kui ka väärikust, samuti lüürilisust ja jõulisust. Sellistest märgusõnadest koosnevaks kompositsiooniks kujunes ka rahvakuluurikollektiivi 30. aastapäeva pidu Pala kultuurimajas.

Tuuritajate juubelipeole  kogunes peaaaegu saalitäis külalisi. Nad elasid kaasa segarühma sünnipäevaks selgeks õpitud kavale  erineva rütmi ja stiiliga tantsudest. Iseseisvate etteastetega esinesid ka tantsurühma naised ja mehed.

Tuuritajate saamisloost ning tegevusest 30 aasta vältel andis vahetekstides ülevaate Pala kultuurielu eestvedaja Margit Soieva, kes segarühmas ka ise jalga keerutanud on. Tema tagasivaates leidus võrdsetes annustes nostalgiat, huumorit ning  pidulikkust.  “Palal tegutsenud noorteklubi korraldas mitmesuguseid üritusi ja vahel ka vahvaid pidusid. Korra leidsime, et võiksime hakata õppima ka rahvatantsu. Juhendama nõustus tulema kooliõpetaja Silvia Huononen. Nii olidki olemas kõik eeldused tantsukollektiivi loomiseks. Nime tantsurühmal tollal veel polnud,” rääkis Margit.

Kultuurijuht nimetas ajamatkas perioodil 1982-2012 ka agarat kaasaaitajat tantsurühma käekäigule, kes näiteks külateel noormeest märgatates temal nööbist kinni võttis ning andis korralduse tüdruk käekõrvale võtta ja tantsima tulla.  1980. aastate lõppu ja 1990. alguste iseloomustamiseks võttis Margit Soieva inspiratsiooni tollasest Eesti popkultuurist. “Need olid ajad, mil seltskonnas laulsime Onu Bella laulu “Ma võtsin viina ” ning ansambli  Vennaskond tuntuks lauldud “Lili Marleeni” ja “Pilleriini ”

Tuuritajate talent ja entusiasm

Algusaastast tantsib Tuuritajate praeguses koosseisus Meelis Soieva. Noorimaks liikmeks on Jussi Värk, kelle tantsupartneriks Meelise tütar Merin Soieva. Kaugemad esinemiskohad on Tuuritajatel olnud Soomes, Pala valla sõprusvallas Ungaris ja Türgis, kus osaleti tänavu suvel erinevate maade folkloorifestivalil. Möödunud aastal tantsiti aga rahvusvahelisel folkloorifestivalil Europeade Tartu tänavatel ja haljasaladel.

Sünnipäevakontserdil tänati ja tunnustati Tuuritajate juhendajaid erinevatest aegadest Silvia Huononeni, Sirje Toikkat, Üllar Jõgit ja Eha Kirit. Mõtetes oldi igavikuteele läinud Laine Rajaga. Iseäranis paljude käepigistuste ja kallistuste osaliseks sai tantsijate praegune juhendaja Malle Weinrauch.

Tantsurühma nimel võttis ta vastu maavalitsuse aukirja ja aumärgi Jõgeva maavanemalt Viktor Svjatõševilt, kes märkis, et Tuuritajad hakkavad  oma  entusiasmi, talendi ja Kodavere kihelkonna rahvarõivastega silma igal kultuursündmusel.

“Pala kandi rahvatantsunaisi ja -mehi iselooomustab tase, milleni jõudmiseks peab väga kõvasti pingutama ja tööd tegema. Tean, et Tuuritajate rühmas tantsib mitmeid kooliõpetajaid. Pala pedagoogid löövad kaasa teisteski kodukandi kultuuriühendustes. Arvestades seda, on nende kohta igati sobilik “maa sool” öelda,” lausus tunnustuskirja ja kingituse üle andnud Riigikogu liige Aivar Kokk.

Kingituseks ka laul ja luuletus

Vallavanem Jožsef Weinrauch meenutas, et tuli Palale majandisse tööle ja elama 1982, oktoobris, niisiis veidi aega enne segarühma loomist. “Tean Tuuritajaid hästi, olen kursis nende rõõmude ja muredega. Mõtlesin pingsalt, mis ajab tantsijaid kaks korda nädalas õhtul kell pool seitse kultuurimajja proovidele, kuhu minemata jäetakse vaid erakordsetel juhtudel. Vastuse sain teada, kui käsin koos Tuuritajatega eelmisel üldlaulupeol, ” ütles omavalitsusjuht tunnustuskõnes.

Jõgevamaa rahvakultuurisepetsialist Pille Tutt andis Tuuritajatele üle rahvakultuuri keskuse aukirja rahvatantsutraditsioonide hoidmise ja edendamise eest.  Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika seltsi aukirja oli tulnud kohale tooma aga selle organisatsooni direktor, tantsupedagoog Erika Põlendik. Tema juhendatav Kelmiküla tantsurühm Harjumaalt esines sõpruskollektiivist juubilari tervituseks. Tuuritajate auks laulsid ja tantsisid ka erinevad kultuuriühendused Pala vallast.

Kooliõpetajatest muusikaharrastajad Merle Müür ja Marve Juursalu laulsid segarühmast Tuuritajatest ja selle võluvast ja vaprast  juhendajast Malle Weinrauchist jutustava, rohkem kui 10 salmist koosneva omaloomingulise laulu, mille stiilselt kaunistatud teksti nad sünnipäevalapsele üle andsid. Kultuurijuht Margit Soieva kirjutas aga juubilari auks luuletuse, mille ta tähtpäevakontserdil  ette luges.

Kultuurimaja fuajees vaadati huviga Tuuritajate kroonikaraamatut, kuhu sõnade ja piltidega jäädvustab toimunut tantsurühma liige Tiina Karu. Loodetavasti jätkub Pala segarühma loominguline lugu veel pikka aega.

Jaan Lukas