Korteriühistud tunnevad elektri ühisostu vastu elavat huvi

Korteriühistud üle Eesti tunnevad Eesti Korteriühistute Liidu kavandatud elektri ühisostu vastu suurt huvi, kinnitas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi. “Initsiatiiiv ja idee ühisostu tegemiseks tuli just ühistutelt. Nüüd on ühistud väga aktiivsed – kirjutatakse, küsitakse, täidetakse tabelit,” rääkis Mardi. Eesti Korteriühistute Liit on asunud korraldama ka ühisostu teemalisi infopäevi, esimene toimub juba kolmapäeval, 31. oktoobril kl 18 Rakveres, Rakvere muusikakooli saalis.

“Meie soov on leida ühistutele usaldusväärne koostööpartner, kes avatud elektrituru tingimustes müüks ühistutele elektrit parima hinnaga, “ rääkis Mardi. “Tarbija jaoks on see võimalus osta elektrit hea hinnaga, kuid kindlasti pole ühisostuga saavutatav hind ühegi tarbija jaoks kohustuslik.”

“Ühiselt elektrit ostes saame mõjutada elektri müüjat pakkuma ühisostus osalejatele paremat hinda, mis tuleneb ühisostus osalejate arvust ja tarbimismahust. Suurte tarbimismahtudega on võimalik saada soodsamat, näiteks „suurkliendi paketi“ hinda.”

Mardi sõnul on praegu ühisostu kavandamisel oluline ühistute tarbimisandmed kokku koguda. Ühisostu ajakava kohaselt peaksid korteriühistud ühisostus osalemiseks oma korterite tarbimisandmed 23. oktoobrist kuni 10. novembrini 2012, e-postiga aadressil:elektriost@ekyl.ee või aadressil: Sakala 23a, 10141, Tallinn.

Ühisost kuulutatakse elektrimüüjatele välja Eesti Korteriühistute Liidu kodulehel välja 10. novembril 2012.a. kell 12.00, millest teavitatakse täiendavalt elektrimüüjaid ka e-kirja teel, ning pakkumise tegemiseks vajalik dokumentatsioon väljastatakse elektrimüüjatele hiljemalt 15. novembril kell 17.00. “Praegu ongi kõige tähtsam ühistute tarbimisandmed kokku koguda, et sellest lähtuvalt saada elektrimüüjatelt parim hind,” rõhutas Mardi.

Ühisostu korraldavad koostöös Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ja MTÜ Riigihangete Keskus (RHK). Elektrienergia tarbivad korterid esitavad läbi oma korteriühistute Eesti Korteriühistute Liidule oma Võrgulepingu numbri, Tarbimiskoha aadressi ning Mõõtmispunkti ID(kui on teada). Vajalik on esitada 2011.aasta elektrienergia tarbimisandmed kuude lõikes ning öise ja päevase tarbimise lõikes. Nende 2011. aasta tarbimisandmete järgi saavad nii ühisostu läbiviija kui ka elektrienergia müüjad teada tarbimise iseloomu ning need andmed summeerida ühisesse tabelisse.

2011. aasta tarbimisandmed saab elektrimüüja käest, või tema interneti kodulehe kaudu või siis esitatud arvetelt (tarbitud kilovatt/tunnid (kWh)). ID-kaardiga saab Eesti Energia kodulehelt andmed kätte valides menüüd: „Elekter“ ja siis „Tarbimisajalugu“ ning „Tarbimisteatis“ .

Oma tarbimisandmed saab korteriühistu täita Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) interneti koduleheküljelt: www.ekyl.ee võetud tabelisse ja saata see e-kirjaga EKÜL-i meiliaadressile: elektriost@ekyl.ee. Tarbimisandmeid saab täita ka käsitsi Eesti Korteriühistute Liidu büroodes üle Eesti.

Eesti Korteriühistute Liit koostöös MTÜ Riigihangete Keskusega viib läbi elektrienergia ühisostu, mille tulemusena selgitatakse välja pädevad elektrimüüjad ning nende kõigiga sõlmitakse raamleping. Raamlepingus on välja toodud elektrienergia ostu tingimused ja pakutud parim hind, mida saavad kõik ühisostus osalenud korteriühistud ja nende liikmed kasutada. Elektrilepingu sõlmimisel tuleb igal ühisostus osalenud ühistul ja  ühistu liikmeks olevatel korteriomanikel või siis ühistul viidata EKÜLi ühisostule ja selle tulemusel saavutatud hinnale.

Elektrilepingu on ühistu, korter ja elektrimüüja (ühisostu võitja) kohustatud sõlmima Raamlepingu tingimustel. “Lõpliku lepingu sõlmivad ikkagi tarbija ja ühisostu raames parima hinna pakkunud elektrienergia müüja, kuid nüüd on neil võimalik seda teha parimatel tingimustel,” rõhutas Mardi.