Viiratsi volikogu kinnitas esimesena nelja valla ühinemislepingu

Viiratsi vallavolikogu kinnitas neljapäeval, 25. oktoobril peetud istungil neljast vallast esimesena Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi valla ühinemislepingu.

Viiratsi vallavolikogu istungil oli arutlusel ühinemine Paistu, Pärsti ja Saarepeedi vallaga. Pärast arutelu otsustas vallavolikogu kinnitada Paistu valla, Pärsti valla, Saarepeedi valla ja Viiratsi valla ühinemislepingu koos lisaga nr 1 „Prioriteetsete investeeringute nimekiri aastateks 2013–2017“ ning taotleda Vabariigi Valitsuselt nimetatud nelja valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Viljandi vald. Otsuse poolt oli 12 Viiratsi vallavolikogu liiget, vastu oli kolm ning erapooletuks jäi kaks volikogu liiget.

Viljandi maavanema Lembit Kruuse hinnangul on suurepärane, et Viiratsi vald on oma otsuse juba teinud. „Ilmselgelt on Viljandi piirkonnas tekkimas tugev ja võimekas omavalitsus. Näen selles uut suurt arenguvõimalust ning usun, et ka teistest valdadest tulevad positiivsed otsused. Just sellise hea koostööga on võimalik maakonda kui tervikut arendada,“ sõnas Kruuse.

„Et nelja Viljandi linna ümbritseva valla liitumine toimuks, peavad kõik asjaomased vallavolikogud ühinemislepingu kinnitama,“ ütles Viiratsi vallavolikogu esimees Kaupo Kase. Paistu, Pärsti ja Saarepeedi vallavolikogude otsused antud küsimuses saavad teatavaks 2012. aasta novembrikuu jooksul.

Kaks ja pool aasta tagasi, 2010. aasta 30. aprillil tegi Viiratsi vallavolikogu Pärsti vallale, Paistu vallale ja Saarepeedi vallale ettepaneku alustada läbirääkimisi Viljandi valla moodustamiseks. Ettepanekule vastasid kõik volikogud, et nad on nõus läbirääkimisi alustama.

Volikogude koostöös moodustati ühinemiskomisjon, kelle ülesandeks oli välja töötada ühinemisleping. Ühinemiskomisjoni kuulub volikogude otsustega iga valla juhtorganitest kolm liiget. Samuti moodustati kuus alakomisjoni: juhtimiskomisjon, hariduskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, majanduskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon ning kodanikuühiskonna ümarlaud.

Kokku on praeguseks komisjonide tööst osa võtnud enam kui 60 kohalikku inimest ning lisaks mitme eriala spetsialistid mujalt Eestist.