Tartu Keskkonnahariduse Keskus kutsub tasuta koolitusele

Tartu Keskkonnahariduse Keskus kutsub tasuta koolitusele “Projekti planeerimine ja kirjutamine”.

Kursus toimub kahepäevase koolitusena 28. ja 29. novembril 2012 Tartu Keskkonnahariduse Keskuse saalis Kompanii 10: I osa 28. novembril kell 15.00-19.50, II osa 29. novembril kell 15.00-19.50. Koolitajateks on Külli Kalamees-Pani ja Kersti Sõgel.

Koolituse sihtgrupiks on FIEd, alustavad FIEd, väikeettevõtjad, seltside ja ühenduste liikmed, kes on madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga. (Madala haridustasemega isikuteks loetakse maksimaalselt üldkeskhariduse omandanuid, aegunud kvalifikatsiooniga isikuteks enne 1992. aastat keskerihariduse, kutsehariduse või kõrghariduse omandanuid isikuid, kes ei tööta oma erialal.)

Koolitus on tasuta ja sellele registreerumiseks on vajalik esitada avaldus. Avalduse või lisainfo saamiseks tuleb ühendust võtta koolitusjuhiga (margit.sokk@teec.ee või tel.  736 6120).

Koolitusele registreeritakse eelisjärjekorras sihtgrupile vastavad isikud, vabade kohtade olemasolul registreeritakse ka teisi avalduste laekumise järjekorras.

Koolituse kohta leiab lisainfot ka siit.